Jednotka chemické a biologické ochrany z Liberce, která dlouhodobě působí v Afghánistánu, potvrzuje svoji výbornou pověst mezi spojenci. Často se na ni obrací zahraniční jednotky, které v okupované zemi naráží na pozůstatky sovětského nebo afghánského průmyslu a zbraní. Češi zkoumají nebezpečné látky a pomáhají tvořit jejich databázi. Ta má sloužit poválečné obnově země.

Naposledy se čeští chemici zúčastnili průzkumu pěti starých rafinerií na zpracování ropy a plynu v severní části země. Zdejší provincie jsou známy tím, že zde byla před časem detekována ropná ložiska. Ta mohou v budoucnosti změnit válku s Talibanem.

Cílem mise bylo zjištění zpracovatelských postupů v rafineriích, skladování nebezpečných látek a kontrola bezpečnosti při výrobě.

O pomoc při průzkumu oblasti byli liberečtí chemici požádáni německou stranou, která zde působí. Akce se zúčastnila trojice vojáků, kapitán Miroslav Š., rotmistr Petr E. a nadporučík David P. Celá jména s ohledem na jejich bezpečnost neuvádíme. Poslední jmenovaný poskytl svědectví.

Stará továrna na plyn

„Překvapilo nás, kolik ropných vrtů a jak velká ropná naleziště se podle původních odhadů ukrývají v této oblasti,“ uvádí nadporučík David P.

Při návštěvě továrny pro zpracování zemního plynu Češi s německými kolegy měřili koncentraci úniku plynu ze zastaralých potrubních vedení. Tato továrna je v provozu jenom z části. Probíhá zde pouze základní pročištění zemního plynu, který je plynovodem dopravován do okolních měst.

„Čtvrtého dne jsme pokračovali v plnění úkolu v továrně pro zpracování zemního plynu, kde bylo nutné detekovat sto padesát sudů neznámé látky. Podle pozdějšího rozboru vzorků se jednalo o dietylamin, který se používal při úpravě zemního plynu,“ vysvětluje voják.

Všechny tyto důležité informace byly začleněny do databáze zvané TIM (toxic industrial material), která slouží nejenom k přehledu nebezpečných látek v Afghánistánu, ale později by mohla být využita při obnově a modernizaci průmyslového odvětví v zemi.

„Věřím, že úsilí vynaložené při plnění tohoto úkolu nebylo zbytečné a v budoucnu budou tyto těžce nabyté informace užitečné při rozvoji zdejšího průmyslu,“ uzavírá svými slovy úspěšnou misi chemiků z 12. jednotky chemické a biologické ochrany v Kábulu kapitán Miroslav Š.

Liberečtí chemici nezkoumají pouze afghánský průmysl a jeho nebezpečné látky. Na podzim loňského roku se 31. brigáda radiační chemické a biologické ochrany zúčastnila průzkumu tajemného Pandžšírského údolí, kde objevila obrovské množství vysloužilé vojenské techniky, mimo jiné například pověstnou balistickou střelu SCUD-B.

Liberecké chemiky tehdy pochválila i Jana Růžičková, mluvčí Generálního štábu Armády ČR. „Od loňského roku obsadili na žádost koaličních partnerů dvě pozice v nově zřízeném středisku pro sběr a vyhodnocování informací, které se týkají chemické, radiační a biologické situace po celém území Afghánistánu,“ prozradila tehdy Deníku.