Liberecký kraj zřídil centrum vzdělanosti v roce 2005, aby v souladu s potřebami pracovního trhu systémově koordinovalo další vzdělávání obyvatel a pedagogických pracovníků v regionu. Ve své době se nepochybně jednalo o ojedinělý projekt, který neměl v jiných krajích obdoby.

Jaké bylo původní poslání této instituce?
Vybrané střední školy se staly centry celoživotního vzdělávání a jejich úkolem bylo zajišťovat potřebné kurzy. Centrum mělo převzít roli určitého dispečinku, kde se bude scházet nabídka a poptávka. Trh v oblasti dalšího vzdělávání je totiž v Libereckém kraji velice roztříštěn a podobný dispečink je významný i pro jiné subjekty.

Když se ohlédnete za činností CVLK v minulých letech, jak plnilo svou funkci?
Nepřísluší mi hodnotit mé předchůdce. Jsem zde od toho, abych centrum vzdělanosti posunul tam, kde mělo být již dávno. Nicméně podle mých zjištění se mu nepodařilo systematicky pracovat se svými místními centry celoživotního vzdělávání. To je podle mne důvod, proč nakonec ani neuchopilo roli koordinátora dalšího vzdělávání v kraji.

Jak na to místní centra zareagovala?
Prostě se zajistila sama a v současné situaci centrum vzdělanosti prakticky nepotřebují. Aby se nestalo zbytečnou institucí, je třeba mu nyní co nejdříve navrátit kredit, který zejména u škol ztratilo.

V čem se tedy musí změnit dosavadní obsah i přístup?
Centrum nyní stojí převážně na projektech, které neposkytují organizaci žádnou přidanou hodnotu. Co mu přinesou třeba školení stavařů, lešenářů, slévačů nebo masérů? Proč je nepořádají příslušné oborové svazy a školy? CVLK by jim v těchto případech pomohlo administrativně i metodicky.

Na co se nyní zaměříte především, aby centrum vzdělanosti opravdu plnilo svou roli?
Potřebujeme systematické projekty, na kterých se bude naše organizace dál rozvíjet a které přispějí k rozvoji pracovního trhu v regionu. CVLK se musí vrátit ke svému původnímu poslání a konečně se stát opravdovým koordinátorem dalšího vzdělávání veřejnosti i pedagogických pracovníků. Chceme být užitečnou institucí, která bude zjišťovat potřeby škol i zaměstnavatelů a pružně reagovat na jejich požadavky. K tomu je také nutná i změna myšlení našich pracovníků.

Jak si tyto změny představujete konkrétně v praxi?
Určitě nás čeká reorganizace současné struktury centra. Vznikne nově oddělení služeb, které bude nabízet školám konkrétní činnosti, jež nyní zajišťují externě nebo je administrativně příliš zatěžují. Jde zejména o organizaci veřejných zakázek, administraci projektů od sepsání žádosti až po závěrečné vyúčtování, vedení účetnictví a mzdové agendy, služby v oblasti IT atd. Připravují se i další okruhy, které časem školám nabídneme.

Prozradíte které?
Ekonomika je dnes základem, a tak ani my nemůžeme sedět a čekat se založenýma rukama. V centru vzdělanosti zřídíme funkční obchodní oddělení. Náplní práce obchodních reprezentantů bude aktivní nabízení kurzů dalšího vzdělávání, možností kvalifikací, rekvalifikací a dílčích kvalifikací poskytovaných místními centry celoživotního vzdělávání.

Jak více propojit CVLK s potřebami trhu práce v regionu a s podporou zaměstnanosti?
Prostředí trhu s dalším vzděláváním totálně pokřivily operační programy Vzdělání pro konkurenceschopnost, Lidské zdroje a zaměstnanost, Inovace a podnikání či jiné. Nejenže jsou přidělovány nesystematicky a nahodile, ale často také zcela zbytečně troufám si dokonce říci, že bez peněz z Evropské unie by se 90 % projektů vůbec nerealizovalo. Nejdůležitějším úkolem je nyní pokusit se sladit projekty v jednotlivých výzvách s koncepcí vzdělávání a zaměstnanosti v Libereckém kraji v tom by mělo být CVLK důležitým nástrojem. Snahou však je, aby fungovalo také jako pedagogické centrum. Rád bych prosadil vznik tzv. metodických kabinetů vnímajících a řešících komplexně problémy spojené s podmínkami a potřebami kvalitní výuky jednotlivých předmětů na základních a středních školách.

Kde hledat inspiraci pro vhodné aktivity?
Inspiraci chceme čerpat zejména od škol a zaměstnavatelů. Tyto informace nám budou shromažďovat naši obchodní zástupci. Snažíme se již hledat určité formy spolupráce s hospodářskými komorami i úřady práce a inspirujeme se pozitivními projekty v jiných krajích v republice. A vzhledem k naší poloze jsme již také navázali spolupráci s našimi odbornými partnery na německé i polské straně hranice.