Tři uchazeči se přihlásili do výběrového řízení na dodavatele stavby Centra urgentní medicíny (CUM), které má vzniknout při Krajské nemocnici Liberec. Nemocnice nyní bude nabídky hodnotit.

„Po prověření, zda uchazeči splnili podmínky zadání, oznámíme výsledek,“ uvedl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. Do konce roku chtějí s vítězem podepsat smlouvu, aby stavba centra mohla začít co nejdříve.

Nemocnice letos na jaře zrušila zakázku na jeho výstavbu, neboť ze čtyř nabídek ani jedna nesplnila podmínku na maximální výši ceny 2,2 miliardy korun. Muselo být proto vypsané nové výběrové řízení s maximální cenou zakázky 3,2 miliardy korun.

Projekt se připravuje už od roku 2015 a stavbě ustoupila řada domů. Centrum budou tvořit dva objekty. Jako první se má stavět parkovací dům pro 330 aut. Až bude zprovozněný, začne stavba pavilonu, v němž budou nové operační sály, laboratoře i lůžková část či zázemí pro personál.

Pavilon CUM nemocnice nutně potřebuje, aby byla do budoucna schopna zajistit odpovídají péči na úrovni fakultních nemocnic. Největší nemocnice v kraji nemá například dosud jednotný příjem ani centrální laboratoře. Kvůli své poloze v centru města má také kritický nedostatek parkovacích míst a jednotlivá oddělení jsou roztříštěna do 37 objektů, z nichž některé jsou již zastaralé.

Domek pro úředníka

„Jsem přesvědčený, že k modernizaci musí dojít. Operační sály nebo nukleární medicínu máme v čemsi, co bylo postaveno jako domek pro úředníka Liebiegovy továrny. Děláme řadu improvizací, například ORL nebo stomatochirurgie je v oddělení následné péče a v pacientských pokojích jsou sály těchto oborů, a to tam jsou i pokoje intenzivní péče,“ popsal stav generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš.

Podle něj se v posledních 40 letech de facto nic nestalo, poslední byl otevřen pavilon interních oborů v roce 1978. Postavil se koridor mezi internou a chirurgií a kromě jídelny a heliportu se nic dalšího nevybudovalo. „Počítám s tím, že akreditační požadavky budou čím dál náročnější nejenom z hlediska přístrojového vybavení, ale i z hlediska stavební infrastruktury. A to v celém zdravotnictví,“ upozornil Lukáš.

Hlavním akcionářem krajské nemocnice je Liberecký kraj, dalšími jsou města Liberec, Turnov a Frýdlant. Stavbu centra zaplatí z větší části kraj, který se zavázal zajistit 2,2 miliardy korun. Z toho 800 tisíc korun ze svého rozpočtu a 1,3 miliardy si půjčuje od Komerční banky.

Část peněz by chtěl kraj získat z evropských fondů, nemalou měrou se pak na celkové částce bude podílet i krajská nemocnice ze svého rozpočtu a zmíněná tři města. Pokud vše půjde hladce, stavba začne na jaře 2023.