Částka, která nesmí překročit 2,2 miliardy korun bez DPH, bude kromě vlastních prostředků nemocnice a příspěvků akcionářů financována bankovním úvěrem ve výši 1,3 miliardy korun, který si vezme Liberecký kraj jako hlavní akcionář.

"Zajistit peníze na tak významný projekt je náročným úkolem. Splátky budou v příštích letech nastaveny tak, aby nepřesahovaly sumy, na které byl krajský rozpočet připraven v uplynulém období, a zároveň nebyl ohrožen další rozvoj ostatních oblastí v našem kraji. Chtěl bych také zdůraznit, že tato investice přinese kvalitní zdravotní péči nejen této, ale i dalším generacím. Stavba Centra urgentní medicíny by měla být dokončena v roce 2025," uvedl hejtman kraje Martin Půta.

Nový pavilon urgentní medicíny v krajské nemocnici v Liberci. Takto má vypadat z Husovy třídy.
Stavba Centra urgentní medicíny se přiblížila