Zjednodušeně řečeno. Tehdy firma IBR Constulting, s.r.o. přispěla Starostům pro Liberecký kraj částkou 200 tisíc korun. Dříve jednatel této firmy Roman Lenner ovšem figuruje také jako bývalý jednatel ve firmě Brex, s.r.o. (nyní vlastnická provázanost přes firmy V–CON, s.r.o. a VALBEK-EU, a.s.), která nově zatepluje školní budovu Centrum na Králově Háji, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj v čele s hejtmanem Martinem Půtou (STAN, dříve SLK).

Brex provizorně nahradil bez standardního výběrového řízení firmu IZ-Real, která si se zakázkou nedokázala poradit a nadělala víc škody než užitku. Přitom ani Brex nemá mezi lidmi příliš dobrou pověst. Připomeňme například nekonečnou rekonstrukci Wolkeráku v Liberci.
„Práce, které tady stavební firma odvedla, jsou nekvalitní, předražené a spoustu věcí musíme reklamovat," uvedla už dříve pro Deník nespokojená nájemnice Eva Eschová.

Hejtmanovo svědomí je prý čisté. „O přidělení veřejné zakázky rozhodla Rada LK (zadavatel). Usnesení bylo přijato hlasy všech přítomných. Na schůzi Rady LK jsem nebyl přítomen stejně jako náměstek pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter (SLK). Čerpali jsme řádnou dovolenou," vyjádřil se pro Deník hejtman Půta.

Společnost Brex zakázku podle něj dostala na základě toho, že podala v původní veřejné zakázce nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. „Ze zadávacího řízení ale musela být vyloučena, protože neocenila čtyři položky soupisu prací, které pozdější vítěz společnost IZ-Real ocenil částkou asi 60.000 korun. V novém zadávacím řízení vypsaném v jednacím řízení bez uveřejnění byla proto společnost Brex oslovena znovu. Cílem bylo, z pohledu Libereckého kraje, okamžitě řešit havarijní stav. Navíc jsme oslovili firmu s nejnižší nabídkovou cenou," dodal Půta.

Hejtman odmítá, že by firma Brex zakázku dostala proto, že se stala významným sponzorem Starostů. „Seznam sponzorů SLK je uveden na internetových stránkách od roku 2012. Osobně při rozhodování nikdy neberu v potaz seznam sponzorů, ale výhodnost rozhodnutí pro město nebo kraj. Starostové, na rozdíl od jiných subjektů, využívají ve své činnosti transparentní účet a svoje financování neskrývají za jiné subjekty, například neziskové organizace," tvrdí Půta.

Proč původní firma selhala?

Společnost IZ-Real zateplovala dvě školské budovy v Liberci dohromady za bezmála 28 milionů korun. Stavby po celou dobu provázely problémy, firma nedodržovala kvalitu práce ani termíny.

„Průběh stavby byl chaotický a neřízený, firma má ekonomické problémy. Dluží svým dodavatelům i subdodavatelům. Ti se obraceli na nás s dotazy, protože jim tvrdili, že neplatíme, to ale není pravda," řekl nedávno ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Dodavatelská firma proto nedokončenou stavbu (Centrum) opustila v červnu bez toho, že by ji zajistila proti vodě. Silné deště pak způsobily na Střední škole gastronomie a služeb v Liberci škody za miliony korun, a to právě kvůli nedokončené opravě střechy a zateplení pláště.

Než se Libereckému kraji podařilo smlouvu vypovědět, objekt poničila voda natolik, že bude zřejmě nutné odstranit i část hotového zateplení. Na opravě střechy teď pracuje firma Brex, která slíbila havarijní stav odstranit do 
poloviny září, aby mohl 
objekt opět sloužit praktické výuce. Oprava přijde 
včetně DPH na deset milionů korun.
„My budeme samozřejmě škodu vymáhat po předchozím zhotoviteli," uzavřel Půta. Jakmile Brex odstraní škody, Kraj bude zakázku na zateplení znovu soutěžit. IZ-Real fakturoval za odvedenou práci na Centrumu asi polovinu 
z 19 milionů korun.