I když se kraj s městem dohodly na společném postupu, kolem projektu stále zůstává mnoho otazníků. Aktuálně samosprávy řeší vzájemné majetkoprávní vypořádání a hledají vhodný dotační titul na celý projekt. „V současné době se Liberecký kraj po zvážení všech okolností rozhodl vyvíjet maximální snahu k přípravě a výstavbě moderního terminálu veřejné dopravy v prostoru vlakového nádraží v Liberci s tím, že parkovací dům vyroste v lokalitě současného autobusového nádraží. Nyní už můžeme připravovat architektonickou soutěž na projektovou přípravu, a to ve spolupráci se Správou železnic a kanceláří architektury města Liberec,“ popsal aktuální stav projektu Zbyněk Miklík, krajský náměstek pro resort ekonomiky, majetku, veřejných zakázek a informatiky.

Podle vzájemné dohody zaplatí kraj náklady na architektonickou soutěž a následné zpracování projektové dokumentace. Návrh podoby parkovacího domu a navazující výstavby připraví Kancelář architektury města Liberec, která se bude podílet na výběrovém řízení na projektanta. Samotná stavba terminálu bude úkolem Libereckého kraje s podmínkou získání vhodných dotačních prostředků.

Kdo postaví plánovaný parkovací dům, podle vedení kraje závisí na dohodě s městem. Zatím není ani jisté, kde se na to vezmou peníze. V případě, že by parkovací dům měl vybudovat kraj, musí navíc s městem vyřešit majetkoprávní vztahy.

Všechny tyto body potvrdily kraj a město podpisem dvou dodatků ke společnému memorandu o vzájemné spolupráci při výstavbě. Původní text z roku 2019 už totiž neodpovídal aktuálním plánům. Počítalo se v něm s projektem architekta Petra Stolína, který vznikl za minulého vedení Liberce. „Původní projekt nevyhovoval z dopravního hlediska. Po intenzivních jednáních už máme konkrétní časovou představu o stavebních pracích. Veřejnost si všimne prvních změn už letos,“ řekl ke zveřejněným plánům hejtman Martin Půta.

Tři etapy

Práce jsou rozděleny do třech etap. Primátor města Jaroslav Zámečník popsal průběh té první, která by měla být dokončena do roku 2025. „V nejbližší době chceme zahájit rekonstrukci Uranu, kde v přízemí umístíme zázemí našeho autobusového terminálu. Zároveň počítáme s odstraněním starých nevzhledných buněk. Ve druhé etapě pak město začne připravovat v prostoru stávajícího autobusového nádraží kapacitní parkovací dům, v té třetí by potom mělo dojít k vybudování přestupního terminálu v prostorách hlavního nádraží. V tomto případě se jedná o investici Libereckého kraje, na níž ale budeme spolupracovat,“ uvedl Zámečník.

Ve druhé etapě dojde ke sloučení autobusového a vlakového nádraží. Vybuduje se nová komunikace včetně související infrastruktury a rekultivací projde prostor před a za hlavní budovou železničního nádraží. Do roku 2030 projde rekonstrukcí nedaleký tunel a území po autobusovém nádraží, nad tunelem by měl vzniknout centrální park. V poslední etapě, která má být hotová do roku 2032, dojde k rozšíření odbavovací haly, budovy administrativy či prostorů pro parkování. V oblasti parkovacího domu by měly vyrůst nové městské bloky a nové hřiště.

Kancelář architektury města Liberec už zpracovala Ověřovací prostorovou studii pro Krajský terminál. Central station podle ní bude „ekonomicky úsporná varianta sdruženého autobusového a vlakového nádraží, kdy obě nádraží využívají společnou odbavovací halu, na kterou navazuje velkorysý veřejný prostor“.