Dostali Mezinárodní cenu vévody z Edinburgu (DofE), ocenění pro nadané mladé lidi, které vymyslel před šestašedesáti lety britský princ Philip. Tito mladí lidé se zhruba rok věnovali dobrovolnictví, sportu, rozvíjeli své dovednosti a na závěr absolvovali několikadenní expedici v přírodě.

„Účastníci programu v období pandemie pořádali sbírky pro nemocnice a domovy důchodců, šili roušky, nosili jídlo nemocným, uklízeli odpadky nebo pomáhali pohybem prostřednictvím aplikace EPP. V posledních měsících se také mnozí z nich zapojili do pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny před válkou. Je radost pozorovat, jak se mladí lidé díky účasti v programu učí stát se zodpovědnějšími a vnímavějšími vůči světu kolem sebe,“ řekl Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE v České republice.

V Liberci vypukl mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm 2022.
Anifilm hned v úvodu ocenil pod Ještědem animátory i střihačku Maxipsa Fíka

To potvrzuje i Anežka Kirschnerová z Gymnázia Česká Lípa, která v rámci DofE dobrovolnictví doučovala dvě dívky z vesnické malotřídky v matematice a češtině. „Myšlenka DofE mě zaujala hned při první přednášce, kterou jsme o programu měli ve škole. DofE mě přimělo dostat se k věcem, které bych třeba jinak nezačala nebo neměla dostatečnou vůli či motivaci dělat pravidelně,“ uvedla dívka.

Program DofE, který funguje ve 130 zemích světa a ročně jej plní 1,3 milionu mladých lidí včetně více než 5 000 Čechů, podporuje od roku 2020 i Liberecký kraj. „Do programu je nyní zapojených osm škol zřizovaných Libereckým krajem. Jsem rád, že žáci škol mají o program zájem a věnují se tomu, co je zajímá. Učí se nový cizí jazyk, rozvíjejí prezentační dovednosti, hrají na hudební nástroje. Mohou se zlepšit v běhání či týmových sportech. Oblast dobrovolnictví je součástí programu, ve kterém se zapojují do pomoci svému okolí. Zkrátka se lépe připravují na budoucí profesní život,“ dodal Dan Ramzer, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu a sport.