Socha je jednou z osmi prací současných autorů, kteří ve spolupráci se společností Spacium, realizovali své sochařské dílo, které se stalo trvalou součástí městských ulic.

Každý den se pod stolem, na kterém se povalují zbytky imaginární hostiny obrů, sejdou desítky lidí, kteří čekají na autobus. Zastávka je plně funkční součástí městského mobiliáře. Jméno a praktická funkce sochy jen podtrhuje její abstraktní význam, ve smyslu zastavení. Autor David Černý dává několik možností jak jeho práci vnímat.

Z určitého pohledu se může jednat o zastavení v dětství lidského života. Každý si zřejmě vzpomene na hry malých dětí, které se schovávají pod stolem a nalézají útočiště v prostoru, který jim je svými rozměry blízký.

Nejedná se ale o běžný kuchyňský stůl. A to nejen svými rozměry. Podrobné studium předmětů, které se na pracovní desce stolu nacházejí, odhalí nečekané obrazy a významy.

Na první pohled se zdá, že za tímto stolem posnídala rodinka obrů. Z jejího hodování zbyla jen hlava nešťastníka a obrovské, možná snad pivní, půllitry. Možnost různých výkladů uzavírá samotný autorský záměr. Na stolní desce, střeše zastávky, se rozhodně nepovalují náhodné předměty. Naopak jde o promyšlenou kombinaci, která je s nadhledem autorovi vlastní, hovoří o minulosti tohoto města.

Leží zde židovský svícen, jako symbol vypálení první synagogy v Čechách, ke kterému došlo v Liberci při okupaci města hitlerovskými vojsky. Český a německý půllitr hovoří o historickém soužití Čechů a Němců.

O historické tragédii mluví i nejbizarnější předmět. Je jím odříznutá lidská hlava. A není to hlava abstraktní. Představuje hlavu Konrada Ernsta Eduarda Henleina, nacisty, sudetoněmeckého politika a vůdce separatistického hnutí. Který představuje trpký vykřičník v historii Liberce. Výkladů je hned několik a vzájemně se proplétají a doplňují.

Umělecká hodnota této liberecké sochy postupem času také roste. David černý se za posledních několik let vypracoval na umělce světového formátu.
Jeho práci s názvem Entropa, která si dovolila bezelstným a hravým způsobem komentovat společenské dění v celé Evropě, v rámci českého předsednictví Evropské unii, není zřejmě nutné představovat. David Černý je známý svým přímým přístupem a názory, které vyjadřuje téměř vždy, vyvolají diskusi.

David Černý vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a v rámci tohoto studia absolvoval i několik studijních rezidenčních pobytů ve Švýcarsku a New Yorku.

V roce 2000 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého, která je pravděpodobně nejvýznamnějším oceněním, které se v České republice uděluje mladým umělcům. Na svém kontě má mnoho projektů, ve kterých se snaží, často kontroverzním a nevybíravým způsobem, komentovat realitu okolo nás.

Jeden z jeho posledních projektů, který už ale není pouze autorskou výpovědí, ale společenským postojem a vyjádřením názoru o důležitosti umění ve společnosti, je centrum Meet Factory v Praze. To se stává uměleckým centrem Prahy, kde se potkávají nejen čeští umělci.