Už je to skoro ohraná písnička. Úředníci Libereckého kraje udělí výjimku z ochrany zvlášť chráněných živočichů v lokalitě kopce Tlustec nedaleko Brniště, Jablonného v Podještědí nebo Velkého Valtinova, čímž povolí další těžbu vysoce kvalitního čediče, který se v útrobách vrchu nachází. Následně se proti tomuto rozhodnutí odvolají občanské spolky a některé okolní obce u Ministerstva životního prostředí, které rozhodnutí zruší.

POŠKOZENÉ DOMY

Krajský úřad povolil těžaři výjimku od roku 2012 už třikrát a už potřetí našli odpůrci těžby u ministerstva zastání. Jak říká radní Libereckého kraje pověřený řízením resortu životního prostředí Jiří Löffelmann, nejednalo se o rozhodnutí volené samosprávy, ale úředníků krajského úřadu. „Povoluje žadateli výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat zvláště chráněné druhy živočichů,“ stojí mimo jiné ve zrušeném rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje.

Podle předsedy Sdružení za záchranu kopce Tlustec Tomáše Řizka je případné pokračování těžby problém i obyvatelů blízkého okolí. „Minulou těžbou došlo opakovaně k narušení nemovitostí na úpatí kopce,“ tvrdí Řizek, držící v ruce mnoho dokumentů a soudních rozhodnutí, která jeho slova potvrzují. Ale samozřejmě existují i posudky, které těžbu naopak kvitují.

„Tento vrch má status roztěženého kopce. Ekologové se shodují, že těžit na tomto kopci a současně provádět rekultivace, je k přírodě šetrnější, než zakládat novou těžbu v jinak průmyslem netknuté krajině,“ stojí v prohlášení těžařské společnosti Kamenolom Brniště, které Tlustec patří.

Vysoce kvalitní čedič se na Tlustci průmyslově těžil od 70. let minulého století. První větší protesty začaly v roce 1994, hlavním důvodem odporu k těžbě byla zvýšená prašnost, hluk nebo otřesy při odstřelech, které narušovaly statiku nemovitostí. V roce 1998 Ministerstvo životního prostředí těžbu zastavilo. V letech 2003 a 2004 těžba ještě krátce probíhala, ale pak opět ustala. Podle platné studie vlivu na životní prostředí je možné ročně odtěžit maximálně 840 tisíc tun kamene.

PŘÍNOS PRO OBCE?

Společnost navíc slibuje, že okolní obce a jejich obyvatelé nepřijdou zkrátka. Uvádí vyšší finanční kompenzace dotčeným obcím, nová pracovní místa a v dlouhodobém horizontu také zpřístupnění rekultivované lokality pro veřejnost. Na 17. srpna svolal těžař blíže nespecifikované jednání se zástupci vedení Libereckého kraje, obcí a spolků.