Pověřili ale primátora, aby se Správou železniční dopravní cesty ještě jednal o rozsahu financování a podobě podchodu. Jak už Deník informoval, SŽDC plánuje podchod opravit za 53 milionů korun, chce ale od města příspěvek 16,5 milionu.

Téma v minulém týdnu vzbudilo velký rozruch. Víceméně všichni se shodli na tom, že podchod není v ideálním stavu, rozcházeli se ale v tom, zda je městský příspěvek adekvátní.

„V ekonomické komisi ministerstva dopravy neprošlo SŽDC plné financování, ale maximálně 70procentní podíl. Zbytek by muselo doplatit město. Je to velká částka, ale bylo by to řešení na dalších 100 let,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové).

Vedení města v tom vidí způsob, jak se za malý podíl zbavit neduhů podchodu, který je dnes úzký, nízký, tmavý a bariérový. „My podchod nevyužíváme, když jezdíme na hokej. Jezdíme pod mostem, tam bychom potřebovali zlepšit cestu,“ řekl na jednání vozíčkář Jaroslav Erben. Podle primátora ale chodník pod mostem vzhledem k šíři silnice vybudovat nelze.

„PROČ PLATIT, KDYŽ NENÍ V MAJETKU MĚSTA?“

Nad zvažovanou výší příspěvku se pozastavili někteří zastupitelé. „Kvůli financím se zastavily jiné projekty města jako stavba chodníku v Ostašově. Teď se objevil požadavek na investici do stavby, která není v havarijním stavu, ani není v majetku města,“ poukázala Zuzana Kocumová (LOL).

Vzhledem k tomu, že se kritika objevila i v řadách koalice, schválilo nakonec zastupitelstvo upravené usnesení. O rozsahu příspěvku bude primátor ještě vyjednávat, město také bude hledat možnost dotací.