Nebezpečí vzniku požárů v důsledku sucha vyhlásil ČHMÚ na většině území Čech, včetně Libereckého kraje. Zatím na období od 30. dubna do 2. května, tedy včetně Filipojakubské noci, kterou lidé tradičně slaví zapalováním ohňů a takzvaným pálením čarodějnic. Vyhlášený je nízký stupeň nebezpečí, ale i pro ten platí určitá omezení.

„Mezi místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů v tomto režimu spadá lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 metrů, ale také lesoparky, parky, zahrady a obdobný porost, souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru a zemědělsky obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů," uvedl tiskový mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. Zakázané je například i používání přenosného vařiče a jiného zdroje otevřeného ohně.

ČHMÚ doporučuje sledovat aktuální informace na webu, kde jsou výstrahy rozlišené barvou, už žlutá znamená výše zmíněná omezení.

I pokud plánujete pálení čarodějnic mimo riziková místa, připomínají hasiči několik základních pravidel, aby nikdo nepřišel k úhoně. Hlášení akcí není pro fyzické osoby povinné, ale u větších ohňů ho hasiči doporučují kvůli předcházení planým poplachům. Právě ty byly častým důvodem jejich výjezdů loni.

Profesionální hasiči Libereckého kraje v uplynulých letech o této noci nezasahovali u žádných závažných požárů. Aby tomu tak bylo i letos, doporučují si dobře rozmyslet umístění ohniště. „Musí být v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Hranici z polen postavte tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení,” uvedli hasiči na svém webu. Další radou je nepoužívat při zapalování vysoce hořlavé látky jako benzín či naftu. Co je důležité, oheň se nesmí ponechat bez dozoru, na místě musí být alespoň jedna osoba starší 18 let. Po ukončení pálení je třeba ohniště prolít vodou či zahrabat hlínou.

Povinnost nahlásit pálení na veřejném místě pro více lidí mají právnické osoby. Co se týče fyzických osob, pokud si například rodina rozdělá oheň na zahradě, není nahlášení potřeba. Ovšem pokud by se jednalo o větší pálení, nahlášení hasiči doporučují. „Můžete tím předejít planému výjezdu hasičských jednotek.” Stačí jednoduše vyplnit webový formulář, což zabere několik málo minut.

Obecně lze říci, že noc z posledního dubna na prvního května, kdy se dodržuje zmiňovaná lidová tradice, bývá z hlediska výjezdů profesionálních hasičů Libereckého kraje spíše klidná. „Během Filipojakubské noci minulého roku evidujeme celkem 10 výjezdů, z toho čtyřikrát se jednalo o planý poplach. 30. dubna 2023 ve večerních hodinách jsme zasahovali ve Frýdlantu u drobného požáru travního porostu, který jsme během pár minut zlikvidovali. To byl jediný požár, který jsme o této noci řešili,” doplnili hasiči.

Mohlo by vás zajímat: Tramvaj 11 z Liberce do Jablonce vyrazila na zkušební provoz, školí se řidiči

Tramvajová trať do Jablonce nad Nisou má povolený zkušební provoz. | Video: Jiří Louda