Potvrdilo to poslední sčítání lidu. Podle jeho výsledků žilo v Libereckém kraji v roce 2011 pouhých 197,6 tisíce rodáků, tj. osob s trvalým pobytem v obci, ve které se narodily. 

„Oproti roku 2001 se počet rodáků snížil o více než 2,6 tisíce osob. Podíl rodáků v pohraničním Libereckém kraji (45 %) se již tradičně pohybuje pod republikovým průměrem (49%),“ konstatovala Jana Hauserová, vedoucí sčítání lidu, domů a bytů na Liberecku.

Nejvyšší podíl rodáků dlouhodobě vykazuje okres Semily (49%), nejnižší okres Česká Lípa (39%).

Semilsko plné rodáků

Nejvyšší podíl rodáků žije na Semilsku: v obcích Studenec (59%), Bystrá nad Jizerou (57%) a Horní Branná (56%), naopak nejnižší v obci Slunečná (18%), Ralsko (18%), Horní Libchava (21%).

Téměř polovina obyvatel krajského města Liberce při sčítání uvedla, že se ve městě narodila.

Rodáků sice dlouhodobě ubývá, ale vliv na počet obyvatel kraje to má pramalý. Lidí zde žije rok od roku více. Velký podíl na tom mají zejména cizinci. V Libereckém kraji jich žije více než 15 000, což z něj činí čtvrtý kraj v ČR s nejvyšším počtem cizinců. Vzhledem ke své příhraniční poloze a hranicím s Německem a Polskem by se nebylo čemu divit, Němců a Poláků zde paradoxně ale nežije mezi cizinci nejvíce. Nejpočetnější skupinou jsou zde Ukrajinci (4 757), Slováci (3 370) a Vietnamci (1 864). Poláků zde žije 1 255 a Němců 527. Nejmenší podíl mají Rusové, kterých v Libereckém kraji žije 428.

Zdrávstvuj, Svetlana

Více cizinců se na první pohled nemusí v populaci projevit, obzvlášť pokud rodiče umějí česky. Potvrzují to ale jména, která svým dětem dávají. Ta často respektují domovinu rodičů. V okrese Liberec tak můžeme najít 101 držitelů jména Pham Van Dong či 68 lidí se jménem Tran Binh Quan Ninh. V Liberci žije také 10 Svetlan a 29 Olegů. I jména nově narozených dětí reflektují společenské změny. V rodných listech se tak loni objevil například Damien, Mariana-Elábie nebo Natali-Lea. Všechna tři jména se shodou okolností objevila ve Frýdlantu. Seznam netypických jmen – často dětí cizinců – je ale mnohem pestřejší. V Libereckém kraji můžeme nalézt jména Aaschinya, Biqi, Lupita, Oleksandra, Quinxun, Natali -Lea, Elábia,  Abdoul, Bilguut, Spiros, Thang, Zoltán, Thea, Malvína, Babeta, Šanel, Filoména, Milánie, Šarlota, Nicol-Olga, Gorděj, Jošt, Monty Pepa, Lucián, Jiljí a Cyril.

Všichni dobří rodáci…
I Liberec se může pyšnit mnoha významnými rodáky, u nichž byla splněna povinnost, že první bydliště, kde osoba žila hned po narození, byl Liberec. Údaj nelze zaměňovat za „místo narození“, které je uváděno v rodném listu a označuje skutečné místo narození – většinou adresu porodnice.
* František Xaver Šalda (1867–1937), kritik, novinář a spisovatel
* Ferdinand Porsche (1875–1951), německý automobilový konstruktér
* Vlasta Burian (1891–1962), divadelní a filmový herec
* Konrad Henlein (1898–1945), učitel tělocviku, sudetoněmecký politik
* Augustin Schramm (1907–1948), komunistický funkcionář, agent StB
* Stanislav Hnělička (1922), voják čs.  armády, r. 1941 obránce Tobruku
* Jaroslav Masopust (* 1929), lékař, klinický biochemik, profesor UK
* Marcela Augustová (* 1965), televizní hlasatelka a moderátorka
* Oldřich Kaiser (* 1955), filmový a divadelní herec
* Petr Nedvěd (* 1971), hokejista
* Martin Damm (* 1972), tenista
* Tomáš Enge (* 1976), automobilový závodník
* Pavel Liška (* 1971), herec
* Olga Lounová (* 1981), herečka a zpěvačka
* Jaroslav Nedvěd (* 1969), hokejista
* Benjamin Vomáčka (* 1978), fotbalista
* Luděk Zelenka (* 1973), bývalý fotbalista
zdroj: Wikipedia