Centrum přitom působilo pod Ještědem teprve první rok, otevřelo se totiž 1. ledna roku 2009. „Potvrdilo se, že existence centra je smysluplnější, než jsme si předem mysleli. Hodně nám pomohla média, která o naší činnosti informovala. Především jsme ale čerpali ze svých kontaktů na poskytovatele sociálních služeb,“ vzpomněla na těžké začátky Alena Bartoníčková ze Sociálního informačního centra.

Vloni pomohlo Sociální centrum přesně 186 klientům. „Jsou lidé, kteří potřebují jen informaci nebo radu, a pak už o nich neslyšíme. Většina klientů ale potřebuje důkladnější péči. U nás mají tu výhodu, že na ně máme čas,“ zdůraznila Alena Bartoníčková.

Řadu klientů trápí problémy nakumulované, takové, které se sešly z více oblastí. Jejich řešení zabere mnoho času, a navíc je třeba je řešit na více místech.
„Interně tomu říkáme trojkombinace, tedy bydlení, dluhy, práce,“ vyjmenovala Bartoníčková hlavní starosti klientů.

„Neexistuje situace, která by neměla řešení. Když je člověk odhodlaný své problémy zvládnout, tak se mu to s naší pomocí podaří. Hodně nám pomáhají poskytovatelé sociálních služeb, ale i samotné město. Bez vstřícnosti odboru sociální péče by to nešlo,“ upozornila. Dluhy, exekuce či nezaměstnanost, ale i problémy s bydlením jsou nejčastějšími problémy lidí, kteří se přijdou do sociálního centra poradit.

Další kategorií jsou vztahové problémy či osamělost seniorů. „Je důležité si uvědomit, že řada seniorů žije osamělý a smutný život. My jsme schopni jim pomoci. Dokážeme najít a zprostředkovat poskytovatele sociálních služeb, který jim život usnadní. Horší je to pochopitelně při řešení vztahových problémů či osamělosti. Komunitní středisko Kontakt, jehož jsme součástí, dělá ale dost i pro opuštěné seniory,“ podtrhla Alena Bartoníčková.

V příštích letech chce sociální centrum ještě víc prohloubit spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb. „Na čem ale musíme v našem městě ještě zapracovat, to je systém dobrovolnictví. Ten tu zatím příliš nefunguje,“ uzavřela plány centra Alena Bartoníčková. Sociální informační centrum mohou lidé v nouzi kontaktovat na telefonním čísle 485 244 997 nebo přímo v sídle centra, v Josefinině údolí 9 pod Liebigovou vilou u přehrady.