Dopravci v celé České republice čelili rozhodnutí vlády o zvýšení platů řidičů k 1. lednu 2017 o téměř 40%. Nasmlouvané dlouhodobé dopravní smlouvy s tímto zvýšením nepočítaly, a tak dopravci plošně situaci řešili.

Policejní orgán dospěl k názoru, že se zástupci některých společností na postupu domlouvali, a vynaložil nemalé úsilí, aby takové dohody prokázal. V případě ČSAD Liberec a společností skupiny BusLine dokonce bylo sděleno obvinění. Společnosti se proti tomu bránily a současný stav je takový, že státní zástupce se závěry Policie ČR nesouhlasí a obvinění zrušil.