„O zakázku se ucházelo 13 firem, hlavním kritériem byla cena a termín dokončení," řekla Jaroslava Kočárková, mluvčí univerzity.

Staveniště se předá již tento pátek 24. srpna letošního roku.

„Dobu dokončení stavby univerzita pevně stanovila ve veřejné zakázce na 610 dní," konstatoval rektor Zdeněk Kůs.

Do nového objektu se přesune hlavní část výuky fakult, které jsou zatím roztroušené v různých částech Liberce.

Na stavbu budovy „G" získala univerzita dotaci ve výši zhruba 423 milionů korun v rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky. Peníze z dotace se použijí i na vnitřní vybavení budovy.

Stavba budovy „G" je druhou největší investicí v historii Technické univerzity v Liberci. Největší investicí je stavba budovy špičkového výzkumného „Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace".