Lanovku sice stále vlastní České dráhy, ale podnik nemá zájem její novou výstavbu financovat a ani ji provozovat. Vybudování nové lanovky má přijít na zhruba 300 milionů korun a ty rozhodně České dráhy do stavby investovat nechtějí, raději peníze vloží do modernizace vlaků. „Chceme se věnovat hlavnímu businessu naší firmy, a tím je zajištění železniční dopravy,“ sdělil už v minulosti mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.

O převzetí pozemků a budov projevilo tak zájem město Liberec. Obě strany si nechaly zpracovat znalecké posudky. Vedení Liberce má čerstvě za sebou jednání s Českými drahami a dohodli se na třetím znalci, který vypracuje revizní posudek. V minulosti mělo město výhrady právě k posudku Českých drah, která stanovuje cenu kolem 50 milionů. Věří, že právě revizní posudek prokáže nižší cenu. „Pokud se shodneme na ceně, tak se majetková transakce uskuteční v druhém čtvrtletí letošního roku,“ informoval liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro LK).

Představitelé města mají aktuálně k dispozici pracovní verzi výstupu společnosti Sial, která porovnávala tři typy lanovky. S ní se bude moci seznámit i veřejnost prostřednictvím prezentace, která se uskuteční 13. února od 17 hodin v libereckém Kině Varšava. „Mohli bychom od veřejnosti nasbírat připomínky, které máme podle dohody se Sialem odevzdat do konce února. Následně by měl vzniknout výsledný podklad pro rozhodování,“ upřesnil Zámečník s tím, že porovnávali verze dostupné na trhu. „Jedná se o typ pendl, systém oběhový a systém kombinující dva předchozí,“ dodal s tím, že Sial si připraví prezentaci, kde představí výhody a nevýhody jednotlivých podob.

Výstavba Centra urgentní medicíny v Liberci je v plném proudu. Stav k 17. lednu 2024.
Výstavba nového pavilonu heliport neomezila. Funguje systém včasné výstrahy

Předloni byl na ministerstvu kultury zároveň podán návrh na zapsání lanové dráhy na Ještěd na seznam kulturních památek, k čemuž se vyjádřil Národní památkový ústav (NPÚ). V Liberci zasedla externí komise a na základě výsledků byly formulovány jednotlivé body, které splňují kritéria pro to, aby mohla být lanová dráha na Ještěd zapsána na seznam. Za návrhem stál Milan Starec z Liberecka, který mimo jiné stojí za iniciativou Zachraňme ještědskou lanovku. Ministerstvo však návrhu nevyhovělo.

Zároveň jak informoval náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert (ANO), město obdrželo zpracované vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro dvě připravované změny územního plánu města Liberec. Jednu z nich představuje prodloužení lanové dráhy na Ještěd od točny tramvajové trati v Horním Hanychově, která podle závěrů posudku nemá významný vliv na udržitelný rozvoj území a je možné ve změně územního plánu pokračovat. „Doufám, že se naplnil slib, který město dalo, a rovněž doufám, že výsledky nebudou překrucovány a politizovány. Ukázalo se, že město umí efektivně vynakládat veřejné prostředky a umí najít kompromis mezi všemi aktéry chránící své zájmy na Ještědu a dostát svým slibům,“ zdůraznil Lenert.

Tvůrci největšího filmového obrazu všech dob, malíři Adam Windsor (vpravo) a Václav Kovář.
Liberečané stvořili největší filmový obraz. Na Comic-Conu odhalí další novinku

Posouzení zpracovala firma Jacobs Clean Energy a obsahuje jak vyhodnocení vlivů, tak i například Klimatickou studii či Zoologický a Botanický průzkum. „Jsem rád, že město nepodlehlo nátlaku části zastupitelů, kteří požadovali ještě podrobnější dokumentaci, tzv. EIA, která se dělá zpravidla pro dokumentaci v podrobnosti pro územní řízení a je dvojnásobně dražší, a byly tak ušetřeny desítky milionů za projektové dokumentace, které jsou pro posouzení EIA nezbytné,“ podotkl náměstek.

Druhou připravovanou změnou je rozvoj lyžařského areálu na Ještědu, tento záměr je potřeba upravit, aby co nejvíce naplňoval požadavky zpracovaného posouzení udržitelného rozvoje území. „Musíme sejít se zástupci firmy TMR a upravit záměr rozvoje, který by měl být směřován hlavně do lokality mezi lanovkou na Skalku a lanovkou na Ještěd,“ nastínil plány Lenert.