Penzion pro seniory Atrium je jedním ze čtyř, který podle ombudsmanky Anny Šabatové neposkytuje klientům dostatečnou péči. „Docházelo tam k určitému omezování osobní svobody, byly tam nedostatečné hygienické podmínky, při kontrole jsme na pokojích cítili moč," uvedla Šabatová. Ta také o kontrole sepsala dvacetistránkovou zprávu, kterou teď zveřejnila. Z ní vyplývá, že lidé by neměli dávat do těchto zařízení své blízké. Samotná kontrola ale přitom proběhla už před více než půl rokem.

„Budeme se bránit. Vnímám to jako neadekvátní útok a zvažuji po poradě s právníkem žalobu," uvedla ředitelka penzionu Karla Kohoutová. „Spousta věcí, které ve zprávě jsou, je hodně laicky napsaná, argumenty jsou na vodě. Fungujeme tady už čtyři roky a za tu dobu jsme neřešili žádnou stížnost. Protože tu máme 90% lidí, kteří pobírají příspěvek na péči, tak sem chodí průběžné kontroly a nic neodhalily," brání se Kohoutová.

Podvýživa, hygiena

Zpráva Šabatové je přitom alarmující. „V rámci kontroly jsme odhalili, že klienti jsou dehydrovaní, nehlídá se jejich váha, mohou být podvyživení. Léky podává nekvalifikovaný personál, který sám rozhoduje o jejich dávkování či odejmutí," upozorňuje mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková. „Takové tvrzení odmítám, léky u nás podává zdravotní sestra po konzultaci s lékařem, který k nám jednou týdně dochází a pokud je potřeba, tak i víckrát," říká Kohoutová.

Ombudsmanka také poukazuje na to, že někteří klienti byli na noc zamykáni a neměli ani možnost použít v případě ohrožení telefon. Klientům se také podle ní nevěnuje dostatečná hygienická péče, přitom řada z nich trpí inkontinencí a průjmy. Podobné závěry ale Kohoutová odmítá. „Jsou to účelové, nepravdivé věci."

Krajský úřad v Liberci už zahájil s provozovatelem penzionu pro seniory správní řízení. Do šetření se zapojila i hygiena a stavební odbor. Penzion totiž sídlí v bývalém hotelu, který není stavebně uzpůsoben pro pobytovou sociální službu, v budově například není výtah. Někteří těžce pohybliví klienti jsou tak stále na pokojích, podle Šabatové jsou i případy, že se lidé nedostali přes rok ven. Organizované vycházky neprobíhají a bez pomoci se většina klientů ven nedostane. „Byl podán podnět i hasičskému záchrannému sboru kvůli stavebním omezením bránícím případné evakuaci, živnostenskému úřadu a úřadu práce, aby provedly úkony, které jim přináležejí," uvedl mluvčí kraje Jiří Langer. Správní řízení bude podle něj uzavřené do několika týdnů.

Senioři platí moc

Šabatové se nelíbí ani cena, kterou senioři v Atriu platí. Měsíční nájem s energiemi činí 10 000 Kč měsíčně, strava pak 3500 Kč a 1500 za úklid, praní prádla, donášku léků apod. K tomu většina klientů odevzdává zařízení ještě svůj příspěvek na péči. „U klientů s příspěvkem na péči od II. stupně může celková měsíční platba dosahovat až 26 500 Kč. Nad rámec si pak klient hradí nákup hygienických pomůcek. Zákonem daný zůstatek ve výši 15 % příjmu pro osobní potřebu se klientům neponechával," uvedla Šabatová.

Penzion pro seniory Atrium není registrovaným zařízením. Podle Šabatové by ale měl o registraci usilovat nebo ukončit činnost. Ředitelka Kohoutová to vnímá jako diskriminaci těch, kteří se rozhodli poskytovat služby seniorům na komerční bázi. „Postupujeme zcela legálně v souladu se živnostenským zákonem. Nikde není stanoveno, že penziony pro seniory na komerční bázi jsou nelegální. Reálné náklady na pobyt jednoho seniora činí 25.000 korun. My ale žádnou státní dotaci nedostáváme," vysvětluje Kohoutová.

Ta také poukazuje na to, že od doby, kdy kontrola ombudsmanky proběhla, už se provedly některé změny." Pracujeme na registraci pobytových sociálních služeb, co nám bylo nejvíc vyčítáno. Už také máme zaregistrovány terénní sociální služby naší dceřinnou společností Senior servis. To, že úřad ombudsmanky vydal zprávu o našem penzionu tři čtvrtě roku po kontrole, považujeme za poškození našeho dobrého jména," dodává Kohoutová. Šabatová ale na svých závěrech trvá.