Nová ubytovna by měla sloužit jako protiklad ke komerčním ubytovnám, které většinou parazitují na sociálně slabých lidech závislých na sociálních dávkách. V prostorách ubytovny by navíc mohla fungovat i poradenská služba. Na potřebě vybudování městské ubytovny se shodla minulý týden pracovní skupina složená ze zástupců města i neziskových organizací, která se zabývá systémem tzv. prostupného bydlení v Liberci.Prostupné bydlení klasifikuje Agentura pro sociální začleňování jako formu sociálního bydlení s různým režimem, podmínkami a typem nájemní smlouvy. Hlavní podmínkou je existence prostředníka mezi majiteli nemovitosti a nájemci. Tím je většinou nezisková organizace. Cílem je zajištění nájemního bydlení pro domácnosti, které si ho z finančních a sociálních důvodů nemohou dovolit a zůstávají tak v sociálně vyloučených lokalitách, tzv. ghettech.

Co na to řeknou současní nájemníci?

„Aktuálně už mám sjednané první schůzky se současnými nájemníky, které budu informovat o našem záměru. Vhodný objekt, kde by žádní nájemci nebydleli, bohužel město k dispozici nemá. Nicméně ještě předtím, než se z objektu ve Dvorské ulici stane městská ubytovna, současným nájemníkům poskytneme nějakou kompenzaci. Jakou konkrétně, o tom teprve budeme jednat. V každém případě budeme v této věci postupovat maximálně citlivě," řekl náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální věci Kamil Jan Svoboda.

Seznam ubytoven, kde žijí lidé ohrožení sociálním vyloučenímUbytovna Riegerova 1279/14 100 lůžek, 53 pokojů obývaných především rodinami s dětmi.
Platby za ubytování jsou v rozmezí 9 000 13 000 Kč za pokoj na měsíc
Chrastavská jednopodlažní objekt ve dvoře, 40 lůžek
Ubytovna Centrum Na Svahu 68/5 cca 60 lůžek
Koma Hanychovská 557 kapacita cca 30 pokojů
Ještědská 83 (bývalá školka U Kostela) občanská vybavenost cca 5 rodin
Česká Beseda cca 60 lůžek, převážně jednotlivci
Pilínkov Puškinova 49 občanská vybavenost cca 3 rodiny
Rosa Sportovní 354, Doubí převážně dlouhodobě žijící rodiny
Ubytovna U Nemocnice Jablonecká 1344/14 cca 160 lůžek, platby 4 500 7 500 Kč měsíčně
ZDROJ: Analýza sociálně vyloučených lokalit LK

Pokud by vše dopadlo podle plánu a využití zmíněného objektu schválí rada města, pak by městská ubytovna mohla začít fungovat už v roce 2015 s tím, že praxe ukáže, jestli tyto prostory budou stačit na zacelení mezery v současném sociálním systému. „Budova v každém případě nebude jen standardní ubytovnou, ale bude zahrnovat i sociální službu. Díky tomu bude v budoucnu mnohem snazší čerpat případné dotace. Ohledně konkrétní sociální služby se budeme inspirovat v ostatních městech, kde podobná zařízení úspěšně fungují," poznamenal Kamil Jan Svoboda.

Městu pomohou neziskovky

S fungováním sociální služby by městu mohli pomoci neziskové organizace, které v Liberci působí. Jednou z nich by mohla být pobočka Člověka v tísni (ČvT), která se problematice sociálního vyloučení dlouhodobě věnuje. Členem pracovní skupiny, která s nápadem na zřízení ubytovny přišla, je i ředitel liberecké pobočky ČvT Lukáš Průcha. Podle něj je ale příliš brzy mluvit o konkrétní roli, kterou by neziskovka mohla v ubytovně zastávat.

Původní záměr vznikl z popudu města Liberec a iniciativy organizací, které pracují se sociálně vyloučenými lidmi, už v roce 2012. Skupina odborníků, vedená Davidem Václavíkem, tehdy začala mapovat příčiny sociálního vyloučení obyvatel města, kteří žijí na okraji společnosti. Z konečné analýzy vyplynulo, že jedním z nejpalčivějších problémů, které sužují tuto skupinu obyvatel Liberce, je právě otázka bydlení.

Podle analýzy, kterou zpracoval Liberecký kraj v roce 2013, žije v Liberci zhruba 4 000 lidí ohrožených „sociálním vyloučením z důvodu zadlužení, exekucí, dlouhodobé nezaměstnanosti, bezdomovectví, neukončeného vzdělání, rizikového užívání návykových látek či nelátkových závislostí (hrací automaty), psychických onemocnění nebo fyzických hendikepů. „Mezi těmito lidmi jsou silně zastoupeni Romové (zhruba jedna čtvrtina), kteří jsou navíc znevýhodněni na trhu práce či v otázkách vzdělání a bydlení a čelí více či méně skryté diskriminaci," píše se v Analýze sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v Libereckém kraji .

Odhadem 500 lidí včetně zhruba 50 dětí do 15 let a 100 mladistvých do 26 let pak dlouhodobě žije v několika levných ubytovnách v Liberci. Ceny za ubytování v ubytovnách se pohybují mezi 100 180 Kč za lůžko na jednu noc, což jednotlivce vyjde zhruba na 3 000 až 4 500 Kč měsíčně.

Rodiny s dětmi ale podle zjištění kraje platí mnohem vyšší částky, než by je stálo bydlení v běžném podnájmu. Hlavním důvodem pro bydlení v ubytovnách je nedostatek peněz na kauci a diskriminace. „Což je zároveň úzce spjaté se zadlužeností a exekucemi těchto lidí a rodin, nízkými finančními příjmy a chudobou. Mnohé ubytovny (například Riegerova, Chrastavská, Na Svahu, atd.) přijímají platby za ubytování přímo od Úřadu práce v rámci doplatku na bydlení ubytovaným."

Městská ubytovna by tuto praxi mohla narušit a poskytnout alespoň částečnou náhradu bydlení několika rodinám. Otázkou zůstává, kdy dostane Rada města návrh na zřízení ubytovny ke schválení.