Zatímco Fridrich Falcký vydržel na českém trůnu rok a kvůli krátkosti své vlády si vysloužil přezdívku zimní král, tím pravým zimním králem se ale zřejmě stane současný primátor Liberce.

Pokud nepřijde něco nepředvídaného, měl by Jan Korytář (SZ) uvolnit, ať už dobrovolně, nebo odvolán zastupiteli, primátorské křeslo do čtrnácti dnů. Stál by tak tedy v čele města od konce listopadu pouze přes zimu.

Dnes mu totiž odevzdá zdejší ČSSD žádost více než třetiny všech zastupitelů o svolání mimořádného jednání zastupitelstva, a to s jedním bodem, kterým bude odvolání primátora a dvou radních, náměstka Jaromíra Baxy a Květoslavy Morávkové.

Podle zákona musí Jan Korytář žádosti vyhovět a zastupitelstvo do 21 dnů svolat. „Problémy v naší komunikaci s primátorem se táhnou už od ledna. Vadí nám, že s námi nezachází jako s koaličními partnery, že rozhoduje o personálním obsazení míst na radnici bez nás. Podle nás několikrát porušil koaliční dohodu, proto jsme z koalice minulý čtvrtek vystoupili a navrhli odvolání jeho a dvou radních z jeho strany,“ vysvětlil šéf klubu zastupitelů ČSSD Martin Sepp. „Když se nám odvolání nepodařilo ve čtvrtek, rozhodli jsme se požádat primátora o svolání mimořádného zastupitelstva s jediným bodem programu, kterým je jeho odvolání,“ doplnil Martin Sepp.

Jan Korytář se ovšem chystá mimořádné zastupitelstvo svolat sám i bez žádosti jeho odpůrců v zastupitelstvu, a to do 14 dnů, a rozhodně na něm nechce probírat jen jediný bod. Je tedy možné, že zastupitelé se svou žádostí přijdou s křížkem po funuse. Na svém mimořádném zastupitelstvu chce Jan Korytář odstoupit z postu primátora, pokud se mu nepodaří získat u ostatních podporu pro zrušení vítězů zakázek na dostavbu bazénu a rekonstrukci starých lázní, v celkové hodnotě asi 450 milionů korun.

Oba projekty patří do Integrovaného plánu rozvoje města a budou z velké části hrazeny z evropských dotací. Primátor Korytář, podpořen dvěma právními rozbory, považuje obě výběrová řízení za příliš riziková pro město. „Hrozí, že během staveb dojde k navyšování nákladů. Měli bychom vypsat nová výběrová řízení. Třeba se nám podaří stlačit cenu staveb ještě dolů, a tak by mohlo město ušetřit nemalé peníze, které bude platit za spoluúčast,“ podotkl. „Na mimořádném zastupitelstvu o tom budeme znovu jednat. Pokud nezískám pro svůj záměr podporu zastupitelů, vzdám se postu primátora,“ doplnil.

Primátor tvrdí, že jeho odvolávání má přímou souvislost s oběma zakázkami IPRM. Jednu totiž vysoutěžila zdejší stavební firma Syner. Jan Korytář je přesvědčený, že kdyby nehodlal od zakázek ustoupit, nechtěli by jej zastupitelé odvolat. Jsou podle jeho mínění totiž spřaženi s bývalým vedením radnice.

„To není pravda. Věřili jsme, že se dá politika dělat jinak, proto jsme do koalice šli a souhlasili s tím, že se Jan Korytář stane primátorem,“ odmítla nařčení ze spiknutí náměstkyně primátora Martina Rosenbergová (ČSSD).

„Je to ukázka primátorovy manipulace s fakty. Už v únoru, kdy se ještě vůbec nemluvilo o IPRM, zaznívaly mezi námi hlasy, žádající jeho odvolání,“ dodala.

Teprve na začátku března potvrdila Rada města oba vítěze výběrových řízení. Primátor výsledek podepsal. Až poté o něm začal pochybovat. Nechal si zadat právní analýzu smluv se stavebními firmami a na konci března vyrukoval s tím, že smlouvy nepodepíše, protože jsou nevýhodné pro město, a že právě za to má být odvolán. Podle jeho odpůrců v zastupitelstvu ale Jan Korytář porušil zákon, neboť rozhodnutí radních o vítězích výběrových řízeních poslední zastupitelstvo nezrušilo. Měl tedy jako primátor povinnost obě smlouvy podepsat. „Nemyslím si, že bych se něčeho dopustil,“ řekl primátor.

Liberecké občany zastupuje 39 politiků. Pro odvolání primátora by zvedl ruku celý klub ODS, což je 8 zastupitelů, dále všech 7 sociálních demokratů a zřejmě i 6 lidí ze sdružení Liberec občanům. Podle kuloárních informací by se k nim přidali i dva ze tří zastupitelů za KSČM a dále určitě dva ze tří lidí z Věcí veřejných. Pro odvolání jsou i dva lidé ze tří z Unie pro sport a zdraví. To je dohromady 27 lidí, tedy více než dvě třetiny z celkového počtu.