Více než 2 tisíce členů tohoto jedinečného hnutí v Libereckém kraji dává naději, že děti ještě zcela nepodlehly žroutům času typu Facebook nebo Superstar a že ještě stále uznávají zásady čestnosti a bratrství.

Naposledy o sobě dali vědět skauti v Turnově, když u příležitosti 95 let od založení zdejšího skautského střediska Štika vstoupili do České knihy rekordů, kterou spravuje Agentura Dobrý den. Překonali rekord v počtu postavených stanů na jednom místě. Na náměstí Českého ráje jich během sobotního odpoledne vyrostlo hned 157. „O 39 stanů jsme překonali rekord,“ oznámil Tomáš Špinka, hlavní organizátor oslav.

A není se čemu divit. Turnovské středisko skautů je třetí největší v ČR a patří k těm nejaktivnějším.

„Turnov jako takový, je jako místem stvořeným pro skautování – a to nejenom okolním prostředím, ale také svou velikostí,“ předesílá mluvčí skautského střediska Štika Jana Pekařová. Zdejší skauti nezahálejí, pořádají příměstské tábory pro veřejnost nebo divadelní představení. Ta byla loni završena natočením celovečerního filmu Skauťáci. „Ten dokázal dvakrát vyprodat turnovské kino a mnoho DVD jsme distribuovali do celé České republiky,“ chlubí se Jana Pekařová.

Skauti a skautky fungují v několika kategoriích podle věku od světlušek a vlčat přes skauty a skautky, rovery a rangers, činovníky až po oldskauty. Všichni bez výjimky sice sdílejí zásady, které známe z knih Jaroslava Foglara, ale žijí moderně, ve 21. století.

„Dnes už se neobejdeme ani bez Facebooku. Například můj oddíl skautek Heuréka má založenou uzavřenou skupinu, kde holkám poskytujeme informace o schůzkách, zakládáme pod ní pozvánky na výpravy, vkládáme i zájmové věci. Holky si tam třeba samy přeposílaly recept na muffiny. Jsme organizace pro děti a mladé lidi, a tak se musíme přizpůsobovat době, proto právě Facebook už je tak nějak běžnou součástí činnosti,“ přibližuje život skautů Lucie Kolischová, mediální zpravodajka Krajské rady Junáka Libereckého kraje.

Právě Junák, neboli české pojmenování pro skauty, patří k nejsilnějším organizacím, které dnes celosvětově pracují s mládeží.

Kritériem pro vstup do skauta přitom není věk, i když by se to mohlo zdát. Průměrný věk libereckého skauta je 11 let. „Nejlepší je samozřejmě přijít do skauta už na základní škole, ideálně pak na prvním stupni. Děti si tak projdou různými věkovými kategoriemi, kterým je přizpůsoben i program. Sama ale například znám holčinu, která do oddílu přišla až v šestnácti letech a následně z ní byla skvělá rádkyně družiny a posléze i vedoucí v oddílu,“ vysvětluje liberecká skautka Lucie Kolischová.

I přes neklesající popularitu se musejí skauti vypořádávat s problémy, které tíží každou mládežnickou organizaci. Chybějí peníze na činnost, opravy majetku, nedostatek vedoucích, české skauty navíc zasáhly zákazy během let komunismu a přerod do nechvalně proslulého Pionýru. „Věříme však, že obnovení Junáka na přelomu let 1989/90 bylo tím posledním a můžeme konečně dlouhodobě pracovat s dětmi a mládeží a nabízet jim program, který si na světě získal více jak 40 milionů členů,“ dodává Lucie Kolischová.

Začíná se také prosazovat a rozjíždět takzvaný rodinný skauting. „Tedy mladí lidé, kteří si kdysi skautským oddílem prošli, se nyní i se svými malými dětmi vrací k oddílům a opět pomáhají. I to je na skautingu skvělé - máme co nabídnout každému v každém věku,“ doplňuje mladá skautka.

Historie skautingu v Libereckém kraji je opravdu bohatá a dlouhá. Přímo v Liberci skauti oslavili 90 let své existence loni. „Náš kraj rozlohou patří mezi menší kraje, ale v počtu členů se to snažíme dohnat - jsme čtvrtým nejmenším krajem v republice. Pokud bychom dlouho hledali, přišli bychom na to, že byla i období, kdy zde bylo několikanásobně více skautů, ale to nešlo o samostatný Liberecký kraj. V novodobé historii měl kraj nejvíce asi 2 500 skautů,“ popisuje.

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je projekt, jehož posláním je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj nejbližších lidí. Tak představuje skauting magazín Skautský svět. Posláním Junáka je podle něj podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.