Celkem sedm silničních a dvě investiční akce v hodnotě téměř půl miliardy měla podle smluv pro Liberecký kraj dokončit firma Brex, která však v úterý 21. května podala návrh na insolvenci. Mezi větší zakázky patří Centrum odborného vzdělávání v Turnově či rozpracovaná silnice v Rokytnici. Dále jde o několik mostů, například ve Víchová, v Pertolticích, Záskalí či Jilemnici, které jsou v různé fázi rozpracovanosti. Kraj bude usilovat o to, aby nebyl ohrožen žádný termín dokončení. Insolvence se už dříve dotkla také rekonstrukce přehrady Harcov v Liberci, firma Brex tam ale figurovala pouze jako subdodavatel a její finanční problémy se tak stavby týkají spíše okrajově.

Centrum vzdělávání v Turnově za 50 milionů

„Je to pro nás významná komplikace. U zakázek, kde jsme těsně před dokončením, jako je například Centrum odborného vzdělávání v Turnově, děláme všechno proto, aby firma Brex projekty dokončila. U zakázek, u kterých je evidentní, že je firma není schopna dokončit, hledáme možnosti, jak smlouvy ukončit, a vybereme nové dodavatele na zbývající část stavebních prací,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Ilustrační foto. Foto ze soutěže v roce 2023.
Křižovatku v Liberci budou řídit policisté „ručně“. Půjde o soutěž regulovčíků

Turnovskou zakázku za více než 50 milionů dokončila firma z 90 % a náměstek hejtmana Zbyněk Miklík pevně věří, k že stavební práce dotáhne. Pokud k tomu nedojde, bude muset kraj vybrat nového dodavatele na zbývající část. “Naším hlavním cílem je, aby se v novém školním roce mohli žáci učit v moderně vybaveném Centru odborného vzdělávání,“ dodal Miklík.

Problémy firmy zkomplikovaly i rekonstrukci silnice v Rokytnici nad Jizerou, která měla dostat zcela nový povrch doplněný o chodníky, autobusové zastávky či opěrné zdi. „Úsek je dlouho v havarijním stavu a rekonstrukci opravdu nutně potřebuje. Pevně věřím, že brzy budeme moci projekt znovu obnovit. Řidiči by neměli být rukojmími firmy, která neplní svoje povinnosti,“ řekl už dříve náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Rekonstrukce liberecké přehrady se nezkomplikovala kvůli Brexu

Firma Brex byla také subdodavatelem u rekonstrukce liberecké přehrady. “Poté, co firma Brex na konci dubna stáhla ze stavby vodního díla Harcov většinu pracovníků, přijmul náš smluvní partner taková opatření, aby nahradil společnost Brex jinými poddodavateli nebo zajistil plnění předmětu díla vlastními silami,” uvedla mluvčí Povodí Labe, který má rekonstrukci liberecké přehrady z větší části na starosti. Určitou komplikací to podle ní bylo, ale úplné zastavení stavby nehrozilo ani nehrozí. “Na stavbě bez omezení pokračují stěžejní činnosti v podobě vrtných a injektážních prací tělesa a podloží hráze, po krátké pauze byly obnoveny práce na zhotovení injektážní štoly a statickém zajištění šoupátkových věží,” popsala.

Sdílená kola jsou opět v Liberci.
Sdílená kola Nextbike budou v Liberci fungovat další dva roky

Vlastní stavba se podle jejích slov bohužel potýká s problémy technického rázu spojenými zejména s vynucenou změnou technologie provádění těsnících injektáží, stanovením receptury injekčních směsí a v neposlední řadě i s nutností statického zajištění šoupátkových věží. “U těch se po odkrytí spodní stavby zjistilo, že jejich způsob založení neodpovídá historickým výkresům a bylo nezbytné projekčně vyřešit jejich zajištění, aby v průběhu prací nedošlo k jejich nevratnému poškození, “vysvětlila.

Úpravu okolí liberecké přehrady má v dikci město Liberec, nijak ale nesouvisí s firmou Brex, stejně jako žádná jiná zakázka města. „Rádi bychom po úspěšném vysoutěžení dodavatelské firmy zahájili letos v létě práce na úpravě okolí přehrady. Hotovo by podle předpokladu mělo být v dubnu příštího roku. To je totiž plánovaný termín dokončení rekonstrukce, kterou  provádí Povodí Labe," uvedl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek s tím, že město bude zhotovovat novou cestní síť, zrekonstruuje historický náhon, doplní pobytové a herní prvky, zajistí výsadbu stromů, včetně následné péče a provede bezbariérové propojení s lesoparkem za Zvolenskou ulicí. "Věřím, že ve druhé polovině roku 2025 tak bude přehrada plně přístupná lidem,“ popisal.

Mosty po celém kraji Brex zanechal v různé fázi rozpracovanosti

Celkem sedm dalších silničních staveb společnosti Brex po celém Libereckém kraji je v různé fázi rozpracovanosti. „Nyní se připravujeme a mapujeme současnou situaci. Řešíme rozpočty a fázi vyfakturovaných prací. Naším cílem je udělat maximum pro to, aby se stavby dokončily,“ doplnil Sviták.

Mosty ve Víchové a Záskalí jsou v podstatě dokončené a zhotovitel u nich počítá s odstraněním vad a nedodělků. U mostu přes Panenský potok v Pertolticích pokračuje betonáž, kterou by měla firma dokončit. Další práce jako jsou izolace, římsy, zábradlí, asfalt ale v tuhle chvíli nelze predikovat. Podobně je na tom i jeden z mostů ve Veselé, u druhého práce ještě nezačaly. Ani s mostem U Jarmary v Jilemnici firma ještě nezačala, mosty na silnici mezi obcemi Kněžice a Lvová bude dokončovat firma COLAS.

Rekonstrukce silnice v Rokytnici stojí. Ilustrační snímek.
V Rokytnici nad Jizerou přerušili práce na silnici. Zhotovitel nedodržel smlouvu

Společnost Brex měla mít na starosti i transformaci zařízení Služby sociální péče TEREZA v Semilech. „Předpokládáme, že se objekt zakonzervuje a na dodělání zbývající části stavby vypíše kraj nové výběrové řízení,“ doplnil Miklík.

Na stavbu hudebního kulturně kreativního centra Lidové sady v Liberci byl vybrán jiný dodavatel. Začátek prací se tam ale kvůli odstoupení firmy Brex musel odložit, začít by se mělo v červnu.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: Velké hokejové finále zvedlo národ ze židlí. Takhle fandil Liberec

Zdroj: Jiří Louda