„Torzo Božích muk v Druzcově zůstalo dlouhá léta nepovšimnuto. Až roku 2009 koupilo město pozemek pod božími muky od Josefa Tulacha z Doleních Pasek a nechalo zpracovat investiční záměr na jeho opravu,“ vysvětlil starosta Jiří Hauzer.

„Několikrát jsme se pokusili získat na obnovu božích muk dotace, ale bez výsledku. Teprve v roce 2010 byla přes Mikroregion Podralsko, kterého je město členem, získána část finančních prostředků od Libereckého kraje v rámci projektu, jehož součástí je zároveň zhotovení vchodové mříže v kostele sv. Víta v Osečné a oprava několika dalších sakrálních staveb v Břevništi a Hamru,“ dodal.

Samotná oprava začala letos v červenci a ukončena byla na začátku září.