Bývalý náměstek pro ekonomiku Jaromír Baxa (Změna pro Liberec) předložil analýzu dostupných čísel, ze které mu vyplynulo, že město Liberec ze svých dluhů nic nesplatilo. Naopak se ještě víc zadlužilo.

Jeho nástupce v současné menšinové koalici Jiří Šolc (Liberec občanům) ale tvrdil, že město v minulém roce hospodařilo s přebytkem zhruba 3 miliony korun.

„Asi jsem spolu s bývalým primátorem Kittnerem, který měl na starosti ekonomiku za vlády ODS, tady jediný, kdo do čísel na 106 stranách tabulek vidí,“ prohlásil Jaromír Baxa.

„Ve zprávě o hospodaření toho chybí hodně, například jestli se zvýšilo zadlužení Liberce, rozpočtový výhled na další období, informace o dodavatelských úvěrech a dále třeba investice, které sice byly uskutečněné v roce 2010, ale zaplacené až letos,“ vyčíslil Baxa.

Bývalý dlouholetý primátor Kittner (ODS) ale na jednání zastupitelů chyběl, jak vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová (ČSSD) zastupoval Liberec na schůzce Svazu měst a obcí. „Navrhuji tento materiál stáhnout s tím, že jej do příštího zasedání zastupitelů radní dopracují,“ vyzval zastupitele Jaromír Baxa.

ČÍSLO DNE: 2010
Hospodaření Liberce za rok 2010 zaměstnalo zastupitele včera skoro na dvě hodiny. Vrátí se k němu také v červnu.

Náměstek Jiří Šolc sice uznal, že zpráva o hospodaření je složitá, ale současně vyloučil, že by v předloženém materiálu bylo něco špatně. „Nejsou tam žádné nepravdivé informace. Divím se, že pan Baxa své připomínky nevznesl dřív, třeba na jednání finančního výboru,“ dodal.

Dlouhou výměnu názorů, v níž nechybělo ani vzájemné osočování členů bývalé koalice, uzavřel zastupitel Jaroslav Morávek (KSČM). Navrhl, aby zastupitelé bod jednání schválili s tím, že vedení města jej do červnového zasedání doplní o další informace, po kterých právě volal Jaromír Baxa. To si posléze zastupitelé skutečně odhlasovali.