Jde o agresívní zvířata, která se mohou chovat jen v páru a nebo veliké skupině. Při párování totiž dochází k útokům a ostatní ryby je často nepřežijí. Ryby jsou aktivní přes den, živý se planktonem, ale loví i malé rybky, a to i svého vlastního druhu.

Jak dodává ředitel Botanické zahrady Liberec Miloslav Studnička, parmovci skvělí jsou pozoruhodní také způsobem rozmnožování.

„Hrozen až 30 jiker nosí samec v dutině ústní asi čtyři týdny a vypouští pak najednou jeden centimetr velký potěr. V přírodě samci vypouštějí rybičky mezi ostny ježovek, které jim skýtají dokonalou ochranu," doplnil ředitel.