Botanická zahrada se na veřejnost se obrací s anketou, jakému tématu věnovat nový výstavní pavilonek. Na výběr je historie botanické zahrady, tedy fotodokumenty, její zajímavé i kritické momenty. Další téma by se týkalo přiblížení přirozených nalezišť rostlin, které má botanická zahrada ve svých expozicích. Poslední téma se týká senzačních rostlin ve sbírkách zahrady, které jsou k vidění jen výjimečně.

Svůj názor můžete vedení botanické zahrady sdělit na e-mailu: info@botanyliberec.cz.

Sychrov.
Český ráj loni navštívily skoro dva miliony turistů