Lidé z osady Andělka v obci Višňová nedaleko polských hranic hledají poslední možnost, jak zabránit stavbě sedmi větrných elektráren, které zde chce postavit německé konsorcium firem WSB. Hejtmanovi Libereckého kraje a ministrovi životního prostředí zaslali otevřený dopis, v němž poukazují na nebezpečí stavby větrníků.

„Bráníme se proti poškozování svých občanských práv a ničení přírodního bohatství krajiny a hledáme cestu, jak toto nemravné jednání zastavit,“ zdůvodňují občané v dopise. Poukazují zejména na skutečnost, že výstavba sedmi sto metrů vysokých věží a již povolená výstavba obslužných komunikací a manipulačních ploch se přímo dotýká jejich soukromých nemovitostí. Obávají se i toho, že se obec kauzou nehodlá nadále zabývat. „Upírá nám právo na informace, vydává matoucí a rozporuplná prohlášení a nezajímá ji nic jiného než údajný profit obce z tohoto projektu. Finanční odměna za „obětování“ Andělky – části obce od samotné Višňové vzdálené cca 7 km – je však nejasná,“ argumentuje se v dopise, pod nímž je za petiční výbor podepsána Jindřiška Čambalová.

Hejtman Stanislav Eichler se s dopisem i peticí proti větrníkům, již podepsalo 90% obyvatel Andělky, seznámil na jednání, které se uskutečnilo 9. května. Petice nakonec ale předána nebyla, protože byla směřována svým obsahem proti činnosti místní samosprávy, takže není k čemu by se Liberecký kraj vyjádřil. Hejtman pouze podotkl, že stavba sedmi větrníků v Andělce je sporná a Višňová by záměr měla ještě přehodnotit.

„K výstavbě větrných elektráren na Andělce má Liberecký kraj určité výhrady z hlediska ochrany přírody a krajiny. Zastupitelstvo Višňové sice záměr schválilo, ale ještě by možná mělo vzít v úvahu, že na polské straně hranic se chystá výstavba Větrné farmy Bogatynia. Může se tedy stát, že vznikem větrného parku, byť malého, na Andělce se zmenší význam našich připomínek k výstavbě větrného parku v Bogatyni,“ zdůraznil hejtman.

Nedaleko Višňové, na výsypkách hnědouhelného dolu Turów, se skutečně chystá stavba 52 větrných elektráren. Proti nim je Liberecký kraj a dokonce i obec Višňová. Ta totiž z polských větrníků nebude mít ani korunu. Ty české v Andělce jí ale přinesou zisk nejméně 700 000 korun. Tuto částku přislíbila firma WSB ročně odvádět do rozpočtu obce. Milion navíc dostane obec ještě jako „prémii“ poté, co budou elektrárny kolaudovány. Snad proto Višňové české větrníky nevadí.

„Farma větrných elektráren na Andělce vyrobí za rok tolik elektrické energie, kolik jí za rok spotřebuje takové středně velké okresní město, které má cca 35 000 obyvatel. Dá se také říci, že naše větrná farma vyrobí tolik energie, kterou pro srovnání spotřebují ročně obyvatelé Frýdlantského výběžku, a to znamená, že se sem tato energie nebude muset přenášet ze zdrojů ležících v jiné části našeho státu,“ argumentuje Lumír Pašek, jednatel společnosti WSB Koncept, s. r. o.

Rozhovor s ním si přečtete v zítřejším vydání Libereckého deníku. Odpoví mimo jiné na to, co říká na petici nespokojených občanů a jestli není 700 tisíc korun ročně jako příspěvek obci příliš málo.