„Původní výbojková svítidla o příkonu 250W byla vyměněna za LED svítidla o příkonu 100W. K výměně svítidel bylo přistoupeno jednak kvůli jejich stáří, ale hlavně kvůli úsporám. Při 200 dnech a 8 hodinách provozu vychází spotřeba u starých svítidel na 48 tisíc korun za rok, u nových svítidel se dostáváme na částku 19 tisíc,“ sdělil konkrétní čísla technik městské společnosti Pavel Mikeš.

Osvětlení je navrženo tak, aby v případě rekonstrukce haly mohlo být přesunuto na sál Sokolovny v Mašově.