Tato „týdenní výzkumná mise“ je jednou z aktivit přeshraničního projektu Prameny spojují a bude se konat ve Sloupu v Čechách. Zbývají poslední volná místa.

Práce na Letní škole bude organizovaná v malých týmech. Hlavními aktivitami bude vyhledávání pramenů, jejich výzkumu z hlediska geografie, geologie, chemie a/nebo botaniky. Za pomoci tabletů, online aplikací, multimetrů se budou týmy zabývat odborným výzkumem - chemických, hydrologických, geologických charakteristik vybraných pramenů a hodnocením potenciálu budoucího hospodářského a krajinotvorného využití.

Novou výstavní síň naleznou milovníci umění na náměstí Dr. Edvarda Beneše, přímo naproti radnici. Jejím provozovatelem bude město Liberec.
Malou výstavní síň otevře výstava o dvou Ještědech

Studenti budou pracovat pod vedením zkušených odborníků v uvedených oborech z Technické univerzity v Liberci, České zemědělské univerzity a Technische universität Dresden, hlavní výhoda letní školy je práce přímo v terénu v okolní krajině u Sloupu v Čechách, účast zahraničních studentů i expertů a komunikace v angličtině a nebo němčině.