Nová bioplynová stanice by pak měla prodávat vyrobený biometan Libereckému kraji a jím zřízeným a vlastněným organizacím a statutárním městům za cenu o 5 až 10 % nižší, než bude jeho tržní cena. Návrh financování výstavby bioplynové stanice bude součástí studie proveditelnosti, kterou zpracuje společnost MVV Energie CZ.

Měla by vyrůst na pozemcích města Liberec při Londýnské ulici v Růžodole a Starých Pavlovicích v návaznosti na již fungující čističku odpadních vod provozovanou Severočeskými vodovody a kanalizacemi. V biostanici by měly být v budoucnu také likvidovány odpady z Liberce a Jablonce.