Snažili jsme se najít cestu, kdy formou dotací z Evropské unie bude možné vyřešit i místní problémy, kterými jsou mimo jiné zápach z vepřové kejdy šířící se z velkokapacitního vepřína, dokončení plynofikace, která má vazbu i na tento projekt, vyřešení splaškových vod, zpřístupnění pozemků, energetické využití biologicky rozložitelným materiálů. Těch je a bude na venkově vždy hojně a bude jej třeba každoročně uklízet. Z odpadu udělat energetický zdroj a ještě k tomu obnovitelný není snad hříšná myšlenka.

Tento projekt existuje již přes dva roky. Obec Paceřice je součástí Mikroregionu Jizera. Při zakládání mikroregionu jste se zavázali, že obce svazku budou plánovat společnou strategii. Nyní jsou starostové právem pohoršeni, že jste před nimi tento záměr tajil. Proč?

To není pravda. Že připravujeme řešení tohoto problému, věděli prakticky všichni starostové. Je pravda, že neměli detailní informace, ale kdyby se zajímali nebo se účastnili a vyjadřovali k připravovanému územnímu plánu obce, tak, jak je to jejich povinnost, měli by informací více.

Samozřejmě know-how se nevystavuje na odiv. Kdyby se tato myšlenka začala šířit, tak by již jistě v tuto dobu bioplynová stanice někde v regionu stála. Akorát s tím rozdílem, že by ji vybudoval podnikatel, a nejen Paceřice, ale ani žádná jiná z obcí by z tohoto provozu neměla žádný prospěch, nehledě na to, že by byla velmi malá šance do provozu nějak významně mluvit.

Nyní, kdy vyšel tento projekt na povrch, vyvstala proti němu velká vlna odporu. Nemyslíte, že je vhodné místní referendum ?

To je stejný případ, jako kdyby lidé teď rozhodovali o americkém radaru referendem. Mezi lidmi se šíří mnoho nepravd a nesmyslů. Jaký pak mají podklad proto, aby se kvalifikovaně rozhodli v době šíření hysterické a pomlouvačné kampaně . Nemyslím si, že by referendum bylo krokem správným směrem.

Nerozhodnete přece i proti vůli dvěstě padesáti obyvatel Paceřic?

Ale já nechci za nikoho rozhodovat. Jen chci lidi seznámit také s druhou stránkou věci a vyvrátit některé nesmyslné fámy, které se o bioplynové stanici šíří, a poukázat na problémy, které v blízké budoucnosti budou muset řešit při naplňování evropských směrnic ohledně odpadních vod a biologicky rozložitelných odpadů.

Bioplynová stanice má stát v těsném sousedství obce Sychrov. Samotný zámek, je vzdálený necelé dva kilometry. Sám jistě uznáte, že námitka zápachu není planá. Toto riziko se nedá vyloučit , minimálně nárazové uvolnění zápachu. Nemyslíte, že okolní obce mají co říct?

Mým cílem není jakkoliv ohrozit zámek Sychrov. Pokud by k něčemu takovému mělo dojít, projekt se samozřejmě realizovat nebude. Tedy on stejně pravděpodobně nebude.

Jak to myslíte, co se změnilo?

Peníze jsou až v první řadě a u projektu za osmdesát milionů korun to platí několikanásobně. Podle našich propočtů to vypadá, že nedosáhneme na takové peníze, aby bylo možné bioplynovou stanici vybudovat. Takže proto asi žádná nebude.

Když se vrátím k mikroregionu Jizera. Hodláte nyní svým kolegům starostům vše vysvětlit?

Ano a nejen to. Stále jsem pevně přesvědčen, že projekt bioplynové stanice je pro naše obce řešením. V nejbližší době se totiž bude projednávat velká novela zákona o odpadech. Zde se jasně mluví o bioodpadech, které se budou muset separovat z komunálního odpadu, jinak dojde k mnohonásobnému zvýšení poplatku za ukládání odpadů, nehledě na skutečnost, že v dohledné době bude v EU skládkování bioodpadů zakázáno. Když už bude zaveden separovaný sběr, tak by se měl využít jeho energetický potenciál. Pokud právě v tento okamžik rychle něco nepodnikneme, tak bude pro malé obce zajištění uložení některých odpadů nepřiměřeně drahé.

Co tedy máte v úmyslu?

Chceme na nejbližším setkání starostů mikroregionu Jizera svým kolegům celý tento projekt představit a vysvětlit do podrobností. Myslím, že je zde stále prostor pro to, aby se jednalo o společný projekt mikroregionu, pokud se nám samozřejmě podaří najít vhodný prostor, který nebude tak sporný, jako je tento.