„Za biocentrum by v novém územním plánu Liberce měla být označena místa někde v přírodě, a ne naše zahrádky,“ přesvědčovaly liberecké zastupitele na posledním zasedání hned dvě zahrádkářky z Vratislavic nad Nisou.

Zdeňka Svobodová upozorňovala na to, že zahrádky u točky tramvaje ve Vratislavicích nejsou typickou zahrádkářskou kolonií a že dříve část pozemků biocentrem, tedy místem, kde se nesmí nic stavět, bývala, ale část ne.

V budoucím územním plánu jsou ale už do kategorie biocentra zařazeny všechny. „Koupila jsem pozemek nedávno, v roce 2007. Teď se dozvídám, že s ním nemůžu nic dělat. Když se stane biocentrem, nesmíme si tady postavit ani zahradní chatku, prostě nic. Pozemek tak ztratí svou hodnotu,“ naléhala na zastupitele druhá zahrádkářka.

Náměstek pro územní plánování Jiří Rutkovský (USZ) vysvětlil, že případ zahrádkářů z Vratislavic zná. Oběma občankám poradil, že jedinou cestou, jak zvrátit návrh v konceptu územního plánu, je podat proti němu námitku. Pak bude záležet na zastupitelích, zda původní záměr zůstane nebo ne. Ti o něm rozhodnou svým hlasováním.

„Chápu, že zahrádkáři chtějí pozemky využívat podle svého. Většinou město navrhuje biocentra na městských plochách, nikoliv na soukromých. Určitě se případnou námitkou zahrádkářů budeme zabývat a pokusíme se ji vypořádat,“ řekl náměstek. „V územním plánu musí dojít ke sladění zájmu veřejného se soukromým. Koncept budeme určitě projednávat minimálně dva roky, možná tři. Doporučuji všem – sledujte, jak je zacházeno s vašimi námitkami, kontrolujte celý proces,“ doplnil.

Do debaty o novém územním plánu se pustili také ostatní zastupitelé, uváděli další příklady střetu zájmů lidí a tvůrců konceptu budoucího rozvoje města. „Ale bydlení není jedinou funkcí města,“ podotkla Zuzana Kocumová (USZ). Platnost současného územního plánu skončí v roce 2015. Do té doby musí vedení města schválit nový. Ten připravovali odborníci celé dva roky ještě za bývalého vedení města. Námitky mohli lidé podávat do 27. května.