Markéta a Kristýna Kostelencovy zahrály na klavír, Marie Šindelářová na flétnu, Štěpán Šindelář na housle a Markéta Trpišovská, jediná přespolní, zazpívala. U živé muziky si lidé prohlédli malou výstavku fotografií z loňských povodní. Znovu společně prožili to, co jim ublížilo a zároveň je semklo. Znovu nechápavě hleděli na fotografie Martina Klíče, na nichž kalná voda stoupá k horním patrům jejich domků.

Poděkování za povodňovou pomoc ostatně bylo hlavním motivem předvelikonočního setkání: „Chtěli jsme také nějak přispět, ale ne veřejnou sbírkou, to je příliš komplikované,“ vysvětlila ředitelka školy Irena Kostelencová. „Rozhodli jsme se pro toto setkání, výtěžek z prodeje velikonočních výrobků a z dobrovolného vstupného pošleme do ADRY, ta nám tu opravdu hodně pomohla.“