Změna legislativy přitom představovala jednu z možností, do které město i kraj vkládaly velké naděje na vyřešení kauzy, která se jenom v Liberci týká asi 1150 bytů. Ty byly vybudovány se státní podporou a podle smluv uzavřených před 20 lety je mělo město jako držitel spoluvlastnického podílu na bytech bezplatně převést na družstevníky. Liberec ale považuje smlouvy za neplatné a zároveň vyjádřil obavu, že pokud by byty převedl bezúplatně, mohlo by být vedení města obviněno z porušení povinností péče řádného hospodáře a skončit před soudem. S tímto argumentem ale nesouhlasí vláda, která v odůvodnění vysvětluje, že za takové porušení se nepovažuje nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. 

„Tímto výslovným zakotvením kritéria jiného důležitého zájmu obce došlo k otevření prostoru pro zohlednění mimoekonomických aspektů přijímaných rozhodnutí. Typickým příkladem je posouzení konkrétní majetkové dispozice s ohledem na její účelnost pro rozvoj obce nebo význam pro řešení sousedských vztahů,“ píše se v důvodové zprávě. Podle názoru vlády lze řešit převody obecního majetku bez potřeby tuto problematiku speciálně dále upravovat.

Beranův hostinec v Trávníčku.
Spolky v Libereckém kraji pečují o památky, za svoji práci získaly ocenění

„Naše iniciativa nejvíce odpovídala požadavkům bytových družstev na bezúplatný převod bez zdanění. Nyní čekáme na slíbené právní stanovisko ministerstev, které by mělo možnost bezúplatného převodu zdůvodnit a poskytnout nám tak právní podporu,“ reagoval primátor Liberce Jaroslav Zámečník a zároveň uvedl, že ve hře jsou ještě další varianty vypořádání majetnických vztahů mezi městem a majiteli bytů.

„První je založena na právním stanovisku dotčených ministerstvech. Druhou variantu zpracovává Michal Hron, kde uvažujeme o prodeji podílů za zůstatkovou cenu, která by zaručila, že družstevníci už nebudou muset platit daň. Třetí varianta je podobná tomu, jak se se situací vyrovnali v Jablonci a je založená na vyrovnání vzájemných pohledávek mezi družstvy a městem,“ vysvětlil Zámečník.

Podle vyjádření Hrona je ale možnost odprodeje podílů města v současné době mrtvý návrh. „Většina družstev to odmítla a nadále trvají na bezúplatném převodu, s výjimkou asi dvou družstev. Jako největší překážka se jevila vázací podmínka, která určovala, že nesmí byt v následujících 5 letech prodat,“ vysvětlil Hron a dodal, že pracuje na dalším návrhu, který by se opíral o zmiňované stanovisko ministerstev vnitra, financí a ministerstva pro místní rozvoj.

Šest nových vozů Mercedes v barvách Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.
Záchranáři v Liberci mají šest nových sanitek. Kraj přišly na 25 milionů korun

Lenky Šlapáková, která zastupuje bytová družstva, uvedla, že se situace posunuje dobrým směrem. „Vypadá to, že převody podílů budou možné podle uzavřených smluv, tedy bezúplatně, a zastupitelé zároveň budou chráněni. My ale aktuálně řešíme zdanění, které by nás za těchto podmínek čekalo,“ řekla Deníku Šlapáková. Vláda totiž potvrdila, že pokud jde o bezúplatný příjem, je nutné z něj odvést daň podle zákona o daních z příjmů.

„Uvidíme, co se bude psát ve stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj, jestli to nějak budou řešit. Protože zdanění podílu města by byla nehoráznost a podvod od státu,“ uvedla Šlapáková. Další vývoj se bude odvíjet od plánované schůzky na Ministerstvu financí, která by měla proběhnout příští týden. „Myslíme si, že když pochopí okolnosti výstavby a to, že by lidé museli danit přijatou dotaci a majetek, který si zaplatili sami, tak i oni tomu přizpůsobí své stanovisko,“ vysvětlila.