Jak potvrdil předseda krajské Asociace samostatných odborů Milan Šubrt, vrcholem je v tomto ohledu přístup bezpečnostních agentur. „Hlídači, kteří jsou v těchto agenturách zaměstnáni, často nemají žádné oficiální přestávky, přesto jim je firma odečítá z platu. Místo dvanácti hodin jim zaplatí jedenáct,“ popsal nefér jednání některých firem Milan Šubrt.

Firmy podle něj argumentují tím, že pracovník, který hlídá nějaký objekt, se může najíst prakticky kdykoli. To však podle Šubrta odporuje tomu, jak by podle zákona přestávka měla vypadat.

„Přestávka je totiž o tom, že ten pracovník prakticky ukončí výkon práce a může klidně z pracoviště odejít. To však v případech, kdy hlídá nějakou továrnu, opravdu nemůže,“ vysvětlil Šubrt.

Pokud se tedy nejedná o doloženou a jasně vymezenou půlhodinovou přestávku, při které pracovníka nemá právo nikdo vyrušovat, jde o pracovní dobu, za kterou zaměstnancům náleží řádná mzda.

„Přístup některých firem není leckdy vůbec dobrý. Zaměstnancům platí minimální mzdu a ještě jim ze mzdy odečtou tu hodinu za dvě přestávky, které však zaměstnanec stejně neměl,“ podotkl Šubrt.

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Mladistvým musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po čtyři a půl hodinách nepřetržité práce.