Soustředění sociálních bytů do konkrétních domů či lokalit s sebou přináší potřebu vytvářet mechanismy, které zlepší soužití s okolím a zabrání vzniku problémů.

Podle náměstka primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jana Hrušky je potřeba najít cestu, jak obavám předcházet. „Valná většina nájemníků v našich bytech je slušná a bydlení od města si váží, ale z dlouhodobých pozorování víme, že zhruba deset procent domácností je problematických. A právě práce domovníka přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí v bytových domech ve vlastnictví města, ke zlepšení občanského soužití a veřejného pořádku v domě i jeho okolí,“ řekl Hruška.

S obdobnou činností mají už zkušenosti asistenti prevence kriminality Městské policie Liberec, kteří dohlíží na pořádek v problematických lokalitách jako například teminál městské hromadné dopravy Fügnerova. Nyní se tato služba přesune přímo do lokalit městských bytů a město tím plní i jeden z bodů Plánu sociálního začleňování na roky 2022–2027.

Město Liberec převzalo od stavební firmy 49 nových, takzvaných sociálních bytů, které za necelé dva roky postavilo v lokalitě na Žižkově.
Liberec dokončil padesátku nových bytů. První nájemníky přivítají během jara

Domovníků – preventistů bude celkem šest a s jejich působením se počítá například v lokalitě Krajní ulice, nově zrekonstruovaných domech v Orlí, Proboštské či Žitavské ulici nebo v novém bytovém domě Na Žižkově. Mělo by se jednat o lidi, kteří bydlí přímo v dané lokalitě, znají ji a mají i neformální autoritu. „Ta je totiž klíčová pro předpoklad dlouhodobého a úspěšného působení. Ve své činnosti budou podpořeni nejen prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na znalosti právních předpisů a postupů v oblasti prevence, ale také mentorováním a supervizí, která je připraví na zvládání psychicky náročných a stresových situací,“ informoval náměstek s tím, že navážou spolupráci se stávajícími asistenty prevence kriminality, preventisty ztráty bydlení a dalšími poradenskými a sociálními službami v Liberci.

Náklady na bezmála tři roky činnosti domovníků činí něco málo přes 14 milionů korun, dotace pokryje 12 606 955 korun a zbývajících 10 % tvoří podíl z rozpočtu města Liberce. „Jsem přesvědčen, že za tři roky jejich působení budeme moci říct, že vynaložené prostředky se nám vyplatily, jak z pohledu soužití v dané lokalitě, tak z pohledu výdajů, které město ušetří při údržbě svého majetku,“ podotkl Hruška.

Zástupci Liberce nedávno slavnostně převzali v lokalitě Na Žižkově v Rochlici tři bytové domy s celkem 49 byty, které společnost První podještědská stavební dokončila v červenci. Bydlení zde najde až 150 lidí. Jde o kombinaci sociálního i dostupného standardního nájemního bydlení.

„Aktuálně obsazujeme zejména sociální byty, které podléhají specifickým podmínkám poskytovatele dotace, a proto musí být obsazeny do tří měsíců od kolaudace. Současně obsazujeme i nesociální byty, které jsme nabídli Městské policii Liberec, Krajské nemocnici Liberec, Technické univerzitě v Liberci, námi zřizovaným školám, úzce spolupracujícím neziskovým organizacím a podobně,“ uzavřel Jan Hruška.