Pumpa není zkolaudovaná a zřejmě hned tak nebude. Podle stavebního úřadu platí zatím zákaz užívání. Firma ještě nesplnila některé dílčí podmínky kolaudace týkající se například dopravního napojení.

Černé stavby

Došlo tam i k několika nepovoleným stavbám, například hrubé terénní úpravy, umístění kanalizace na pozemky města bez jeho souhlasu apod. Podle náměstkyně pro územní rozvoj Karolíny Hrbkové jedná město s firmou EDI Liberec, která je investorem, už řadu měsíců. Bezvýsledně.

Problém je totiž nejen v kolaudaci benzínky, ale také s jejím umístěním. Jak už Deník informoval, společnost EDI požaduje po radnici 17,6 milionů korun jako náhradu vícenákladů, které jí vznikly přesunem pumpy. Tam, kde měla původně stát, se totiž za předchozího vedení města plánovala mimoúrovňová křižovatka, která by zlepšila příjezd do průmyslové zóny Sever.

Vzniklo proto společné memorandum, ve kterém se jak radnice, tak EDI zavázaly ke společnému postupu. Firma pumpu posunula, aby se mohla v budoucnu křižovatka postavit.

Podle současného vedení města jsou ale požadavky EDI na úhradu vícenákladů neakceptovatelné, jinými slovy přemrštěné.

„Nechali jsme si zpracovat expertní posouzení vlivu záměru křižovatky na stavbu benzínky. Stěžejním konstatováním posudku je, že posun benzínky do výsledné polohy nebyl jediným možným řešením koordinace záměru. Lze tedy říci, že existuje i jiné technické řešení, které by dokázalo záměr a stavbu zkoordinovat, a nevznikly by vícenáklady, jaké firma EDI po městě požaduje," tvrdí Hrbková.

Radnice proto zaslala firmě dopis, ve kterém s vyčíslenou částkou nesouhlasí. „Pokud chtěli něco posunout a každá změna stavby samozřejmě vyvolává finanční změnu, tak minimálním předpokladem je, že měli udělat finanční rozvahu, tu projednat a teprve potom projektovat skutečnou změnu. Toto je nestandardní postup, který zavádí druhou stranu do úzkých," uvedl na zasedání Rady radní Martin Čulík. Podle všeho tak zatím situace kolem benzínky směřuje k soudnímu sporu. Vyjádření společnosti EDI se nám zatím nepodařilo získat.