„Letošní benefice se mimořádně podařila, všechno bylo perfektní. Koncerty nám strašně moc pomáhají nejen finančně, ale také tím, že zvyšují povědomí o Grabštejnu a vylepšují jeho prestiž,“ řekl Deníku kastelán hradu Jan Sedlák.

Benefice, které jsou aktivitou rodáka z Chotyně a sólisty Národního divadla v Praze Luďka Veleho, pomohly v minulých letech k realizaci řady oprav a vylepšení renesančního hradu. „V letošním roce jsme například obnovili votivní obraz Jiřího Mehla ze Střelic, který pochází ze 17. století,“ uvedl Sedlák.

Z výtěžků benefičních koncertů již byly v minulosti zrekonstruovány značně poškozené barokní varhany a rám hlavního oltářního obrazu. Benefice také umožnily odlít nový Zvon smíření na věž a pořídit se povedlo také osvětlení hradu.

V současné době probíhá na Grabštejně celková rekonstrukce za 50 milionů korun, díky které dojde k opravám vnitřku i okolí celého objektu. Jedním z cílů oprav je také vylepšení nepříliš dobrého přístupu na hrad. „Povedlo se nám vybudovat například nové bezbariérové toalety, plně bezbariérový přístup na samotný hrad je však velmi složitý. Děláme vše proto, abychom přístup na hrad zlepšili,“ vysvětlil Jan Sedlák.

Přístupy podle něj nejsou ideální ani z hlediska běžných turistů. Klíčové je v tomto směru spojení hradu z nedalekým Hrádkem nad Nisou. V současné době se totiž pěší turisté mohou ve směru od Hrádku na Grabštejn dostat pouze po silnici první třídy, na které není ani chodník. To, že se chystá řešení tohoto problému Deníku potvrdil také hrádecký starosta Martin Půta.

„Chceme, aby se Grabštejn směrem od Hrádku lépe zpřístupnil, protože na té silnici nejsou chodníky a je to pro pěší turisty celkem nebezpečné,“ podotkl Martin Půta s tím, že společně se starostkou Chotyně chystá variantu pěší cesty, která by vedla z velké části lesem. „Problém však je v tom, že některé pozemky, kterých se to týká jsou restituentů. Snažíme se vyjednat jejich souhlas,“ dodal starosta.

První zmínka o Grabštejnu, který se letos v dubnu zařadil mezi národní kulturní památky, pochází ze druhé poloviny třináctého století. Pozornosti návštěvníků se těší zejména zámecká kaple sv. Barbory, kterou zdobí vzácné fresky ze šestnáctého století. V téže době získal přestavbou svou nynější renesanční podobu.

Část renesančního hradu a zámku Grabštejn, který stojí nad obcí Chotyně, dnes slouží jako vojenská kasárna a je zde výcvikový prostor pro služební psy.