"Po velmi dramatické a také dlouhé dražbě, kdy bojoval sál s dražícími online, byl vyhlášen výsledek, který převyšoval všechna očekávání. Celková suma činila 1 255 050 korun, přičemž sál se na celkové částce podílel 650 000 korun. Vydraženo bylo 85 % položek," uvedl projektový manažer nadace Jiří Helis.

Dosažená částka tak o více než 150 tisíc korun převyšovala aukční rekord z roku 2001. Za celou dobu pořádání aukcí se výsledek dostal přes 1 milión korun i s tou letošní jen čtyřikrát a naposledy se to podařilo v roce 2007.

Nejdražším vydraženým dílem byl akvarel Stanislava Kolíbala s názvem Dva kruhy a půlkruh z roku 2022. Z vyvolávací ceny 45 000 korun se konečná cena vyšplhala na 120 000 korun. Kupec se aukce účastnil v sále. Ze 180 položek zůstalo nevydraženo 28. Nevydražená díla je ještě možné zakoupit za vyvolávací cenu na www.pragueauctions.cz.

Součástí aukce byla také výstava fotografií z organizací, které nadace ze získaných peněz podpořila v loňském roce. Jsou mezi nimi mimo jiné centra věnující se tělesně a mentálně postiženým, mateřská a komunitní centra, organizace zaměřující se na primární prevenci u dětí a mladistvých.

Křesťanská Nadace EURONISA vznikla v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské. Od svého založení rozdělila potřebným přes 38 milionů korun a podpořila jimi 356 neziskových organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je Veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus.