V České Lípě si vicepremiér prohlédl provozy jednoho z největších producentů osvětlovací techniky, firmy MODUS. „Oceňuji, že vedení firmy plánuje dál rozvíjet spolupráci s vysokými školami a posilovat vývoj nových technologií. Udržet se mezi předními exportéry v daném odvětví jim totiž pomůže v neustálém inovování," uvedl vicepremiér Bělobrádek. . MODUS spolupracuje na vývoji nových výrobků s univerzitami v Liberci a v Plzni.

„Podpora vědy a výzkumu je klíčová pro budoucí prosperitu. Liberecký kraj proto usiluje o navýšení počtu vědeckých pracovníků a inovativních firem v kraji a podpoří projekty, do kterých se zapojí firmy, výzkumné instituce a školy," dodal Pavel Bělobrádek.

Rozvojem inovačního potenciálu v severních Čechách se zabývá také Centrum rozvoje strojírenského výzkumu (VÚTS) v Liberci, kam vicepremiér zavítal na závěr své návštěvy. Centrum vyvíjí zařízení pro zpracovatelský průmysl. Se zástupci centra vicepremiér probíral konkrétní kroky, jak sladit výzkum s potřebami průmyslu.