Opravy budou zahrnovat nezbytné stavební a restaurátorské práce na budově i mobiliáři. Chrám dostane nové krovy, osvětlení a obnoví se i jeho čelní fasáda. Úprav se dočká také přístup do turisty a poutníky vyhledávaných katakomb s ostatky svaté Zdislavy. V plánu je i nová expozice o sv. Zdislavě a digitalizace památky včetně jejího zpřístupnění na internetu.

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.Zdroj: Vít ČernýS obnovou památky může pomoci i veřejnost. Náklady pokryje z větší části dotace z evropského fonud, přispěje i stát a Liberecký kraj. Z vlastních zdrojů musí farnost doplnit přes 5,5 milionu korun. Příznivci baziliky mohou přispět do chrámové pokladničky nebo na bankovní účet 903503389/0800, variabilní symbol 777.

Stavba chrámu v areálu dominikánského kláštera začala na konci 17. století podle projektu vídeňského architekta Jana Lukáše Hildebrandta. Vysvěcen byl roku 1729 a o dva roky později byly do jeho krypty přeneseny ostatky sv. Zdislavy. Na baziliku minor byl chrám povýšen v roce 1996.

Jablonné je významným poutním místem, hlavní pouť se koná poslední květnovou soboty, kdy se návštěvníkům otevírá i podzemí s hrobkou sv. Zdislavy. Katakomby, které sahají až 39 m pod zem, sloužily do konce 18. století jako pohřebiště dominikánských mnichů.