Z důvodu rekonstrukce je poutníkům a turistům místo aktuálně uzavřeno, jelikož zde vyrostlo lešení a probíhají stavební práce. „Nastal čas nejen na záchranu toho, co je v havarijním stavu, ale na obnovu větší a zevrubnou, která jde dále, za rekonstrukci budov. Rozhodně ne pro nějaký luxus, ale proto, aby Jablonné mohlo sloužit lidem, aby zde mohli být přijímáni hosté a aby mohli oslavovat Boha a jeho svaté,“ sdělil provinciál České dominikánské provincie Lukáš Jan Fošum.

Unikátní prohlídka podzemí

Studii obnovy kláštera i baziliky vypracoval Petr Uhlík a cílem je ještě většího propojení obou staveb, k čemuž přispěje unikátní prohlídková trasa. Začít by měla v rajské zahradě kláštera, povede do podzemí pod klášterem a bude

pokračovat i podzemím baziliky. Finále je, že návštěvník vystoupí do prostoru baziliky. „Začali jsme nyní první etapu, která obsahuje především obnovu baziliky, nové osvětlení, ozvučení, zabezpečení. Pak také zvenku, jde o obnovu pěti soch, které jsou na balustrádě, a budujeme i rampu pro vozíčkáře,“ nastínil změny duchovní správce baziliky a strážce hrobu sv. Zdislavy Pavel Maria Mayer s tím, že na konci letošního roku by měla být první část dokončena a bazilika bude opět otevřena.

Jizerské hory, ilustrační fotografie.
KVÍZ: Přízraky i bájné bytosti. Znáte pověsti z Libereckého kraje?

Plánovaná rekonstrukce kláštera by měla pro budoucnost zajistit současné fungování řeholní komunity a všech jejích aktivit, návštěv poutníků i turistů a zároveň stálý prostor pro místní farnost a obyvatele. To umožní racionálnější uzpůsobení vnitřního provozu kláštera. V současnosti je klauzura bratří dál od baziliky než křídlo, kde ubytovávají hosty. „Zároveň by bylo možné zvětšit kapacitu Poutního domu sv. Zdislavy, aby sem mohlo přijíždět víc poutníků a více rodin tu strávit i své volné dny, dovolené a přijet na prázdniny,“ doplnil Mayer.

Zahájení samotné obnovy se uskutečnilo díky podpoře evropských fondů, dotace ale nakonec byla jen částečná. Vedle vlastního podílu, který musí dominikáni doplnit k dotaci a činí 5 % z celkové částky, což je suma přesahující pět milionů, vznikly už během první etapy velké náklady navíc. Původně měla být pětice barokních soch Franze Bienerta v průčelí chrámu pouze opravena. Byly však v tak špatném stavu, že nebylo možné je restaurovat a vrátit zpátky. Podaří se je zachránit, ale bude nutné je umístit v interiéru a na chrám vrátit jejich kopie.

Došlo k navýšení počtu interiérových prvků, které musí projít rekonstrukcí. Celkem přibylo ke zmiňované spoluúčasti na dotaci dalších pět milionů korun vícenákladů. Proto se rozhodli dominikáni požádat o pomoc veřejnost. „Děkujeme tímto všem, a nebylo vás málo, kteří už rekonstrukci baziliky podpořili svými dary i modlitbami. Pojďme společně opravit a zkrášlit baziliku svatého Vavřince a svaté Zdislavy, která je chrámem pro každého, kdo sem přichází s prosbou o očištění a uzdravení vlastního srdce,“ vzkázal dárcům Fošum.

Kostel svatého Petra a Pavla na Šumburku.
KVÍZ: Stánky boží. Poznáte kostely na Liberecku i v celém kraji?

Aktivity dominikánského řádu oceňuje i starosta Jablonného Jiří Rýdl. Sám si uvědomuje, jakého úsilí je potřeba vyvinout při opravě baziliky. Podle něj se bazilika po opravě stane ještě větším klenotem nejen pro kraj a republiku, ale místem s mezinárodním přesahem. „Obvykle nikdy nezůstane jen u plánovaného rozsahu prací. Až stavba sama ukáže vícepráce, které musí být provedeny, ale rozpočet s nimi nepočítal. V rámci svých možností pomáhá s finančním příspěvkem i město,“ podotkl Rýdl.

Na probíhající rekonstrukci finančně přispěl i Liberecký kraj. „Tento chrám je důležitou součástí paměti našeho kraje a zaslouží si být pečlivě udržován pro další generace. Je to přirozené duchovní centrum regionu, spravované po staletí dominikány a neztratilo svou důstojnost ani v uplynulých desetiletích, kdy bojovalo s nepřízní režimu,“ dodal hejtman Martin Půta.