Přihlášeno je zatím deset účastníků, z toho dvě dívky. Slam poetry je specifický způsob prezentace a vnímání poezie. Tento fenomén má počátky v 80. letech v Chicagu, odkud se postupně šířil do celého světa. Začátek akce je v 19 hodin, vstupné 100 Kč.