Zatímco v celém loňském roce pomoc Občanské poradny v Liberci vyhledalo kvůli potížím se splácením dluhů 800 klientů, v letošním prvním pololetí jich bylo už 600. Počet lidí, kteří si se svými finančními závazky nevědí rady, tak v tomto roce strmě stoupá.

Pomoci by měl zadluženým nový projekt občanských poraden, nazvaný Finanční gramotností proti dluhové pasti. Nyní se do projektu zapojila také liberecká poradna.

„Našich klientů přibylo od doby, kdy začal platit zákon o osobním bankrotu. Radíme jim, jak se z dluhové pasti dostat, pomáháme jim sepsat dopis bance nebo exekutorovi, případně soudu,“ potvrdila vedoucí Občanské poradny v Liberci Ludmila Žánová. „Naše služby poskytujeme samozřejmě zdarma,“ dodala.

Do poradny často zamíří klienti, kteří přišli o práci nebo se jim příjem dramaticky snížil z jiného důvodu, například proto, že dlouhodobě onemocněli. „Mezi našimi klienty jsou i čerství důchodci, kteří si dluhy nadělali ještě v produktivním věku, a ty je pak v důchodu dohnaly. Stává se také, že na lidi spadnou dluhy partnera po rozchodu s ním. Někteří naši klienti si vzali půjčku pro kamaráda, jemuž už nikdo půjčit nechtěl. A kamarád ji nesplácel,“ přiblížila Ludmila Žánová.

Cílem projektu Finanční gramotností proti dluhové pasti je vyškolit pracovníky poraden, aby zadluženým mohli lépe pomáhat. Dlužníků by také ubylo, kdyby lichvu zakazoval zákon.

Liberecká poradna má kromě vedoucí tři stálé zaměstnance, jednoho v Liberci, jednoho v Jablonci nad Nisou a jednoho ve Frýdlantu v Čechách. Vedle toho externě spolupracuje s právníky. „Často, když k nám lidé přijdou, vypadají, že se každou chvíli zhroutí. Je pro nás velkým zadostiučiněním, když z poradny odcházejí zklidnění,“ řekla Ludmila Žánová.

Žádosti o oddlužení zaměstnávají také soudy. „Od začátku roku, co máme insolvenční oddělení, jsme dostali asi třicítku žádostí o oddlužení,“ uvedl Petr Štrauch z Krajského soudu v Liberci.

Na dramatických osudech lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu, se podepisuje lichvářský úrok velké části hotovostních půjček. Žádný tuzemský zákon ale lichvu nejenže nezakazuje, dokonce ani neurčuje, co už je lichva, a co ještě ne.

Politici se zákonem váhají – i kvůli lobbingu bank, z nichž mnohé sponzorují politické strany. „Určitě by klientů ubylo, kdyby zákon existoval. Půjčovat si není nemravné, nemravná je lichva,“ poznamenal ředitel Asociace občanských poraden Vladimír Bako. „Lidé by si měli předem zvážit, zda se jim půjčka vyplatí. Měli by si spočítat měsíční náklady, a ještě nechat 2 až 3 tisíce rezervu. Také je třeba důkladně číst smlouvy,“ doplnil. Projekt podpořily ČSOB a Poštovní spořitelna.