„Celý proces je jak administrativně náročný, tak časově zdlouhavý, proto jsou na silnicích vraky i několik měsíců,“ konstatoval Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě Krajské správy silnic Libereckého kraje. Podle něj se problém vraků týká spíše komunikací ve městech.

„Na krajských komunikacích II. a III. tříd v Libereckém kraji byly za poslední rok likvidovány jenom tři vraky,“ upřesnil Fořt. Jak upozornil, odtažení autovraku správcem silnice nemůže z důvodu zákonných lhůt dojít dříve než za tři měsíce od jeho nalezení, navíc nepojízdný vůz je po dobu 2 let skladován a až pak dojde k jeho ekologické likvidaci, pokud se o něj nepřihlásí už dříve sám majitel nebo provozovatel.

Duchové.
Zvláštní energie? I v Libereckém kraji existují místa, na kterých vám bude úzko

„Už od jara jezdíme s manželkou každé dva týdny k lékaři do Prahy. Při průjezdu Oborou si pokaždé říkáme, jestli ty vraky už někdo konečně uklidil. A jsou tam pořád. Asi starostka, policie nebo někdo z Libereckého kraje jezdí jinudy,“ rozzlobeně hlásil Deníku Jaroslav Polák z Českolipska. Nevěří, že je tak těžké vypátrat majitele trosek aut.

„Je to nepochopitelné. Tyto instituce investují spoustu peněz, aby přilákaly turisty do Máchova kraje, ale neumí za půl roku uklidit rozmlácené autovraky u hlavní silnice. Je to vizitka neschopnosti,“ prohlásil. Je přesvědčen, že bez ohledu na estetiku a bezpečnost musely z vraků zákonitě uniknout nějaké látky, co přírodě nesvědčí. „Je to na samé hranici CHKO, jen pár kroků od rybníka. Copak to nezajímá ani inspekci životního prostředí?“ ptal se Polák.

Očkování. Ilustrační foto.
O očkování proti chřipce byl v Libereckém kraji větší zájem než dřív

Podle vedoucího krajského odboru dopravy Jana Čápa může odstranění odstavených vraků na pozemních komunikacích dle zákona o pozemních komunikacích nařídit buď příslušný silniční správní úřad, anebo správce pozemní komunikace. „Důležité je, aby vozidlo naplňovalo znaky vraku. Pokud to vrak není, je to vozidlo, které tvoří překážku v silničním provozu, a tu může odstranit pouze Policie ČR,“ řekl Čáp. Z pohledu zákona je vrakem nepojízdné vozidlo, které má minimálně půl roku propadlou technickou a jeho stav je takový, že by bylo nehospodárné obnovovat jeho funkčnost. 

„Na konkrétní místo zkusím poslat kontrolu státního dozoru a uvidíme, co se s tím dá dělat. Na krajském úřadu jsme řešili v celé naší historii dva vraky na silnicích I. třídy v kraji,“ konstatoval vedoucí odboru dopravy. Konkrétně v Liberci - Kunraticích a Rynolticích - Jítravě. „V Liberci to došlo až tak daleko, že vrak muselo odstranit na základě naší výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vrak na Jítravě si odstranil jeho provozovatel sám, na základě naší výzvy,“ zavzpomínal Čáp. 

Jak to probíhá
Proces odstranění autovraku u silnic začíná provedenou kontrolou státního dozoru a sepsáním protokolu. Úředníci se pokusí zjistit provozovatele vozidla a hlavně musí dospět k závěru, že se skutečně jedná o vrak. Pokud se o vrak jedná, vyzvou provozovatele vozidla, kterému stanoví lhůtu k jeho odstranění. Většinou jde o lhůtu okolo pěti dnů ode dne doručení výzvy. Pokud majitel auta výzvu nesplnil, vyzvou správce silnice, aby bezodkladně vrak na svoje náklady odstranil. Správce silnice musí vrak odstranit, ale zároveň ho ještě musí dlouho skladovat, než ho může prodat či zdemolovat.