„Od 1. ledna 2018 budou na krajských linkách Liberecka a Frýdlantska jezdit autobusy společnosti ČSAD Liberec,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení Krajského úřadu v Liberci Andrea Fulková. „Po důkladném posouzení ekonomické výhodnosti jsme k zajištění dopravní obslužnosti v této mimořádné situaci vybrali akciovou společnost ČSAD Liberec. Rada kraje řešila nejen základní dopravní obslužnost, kterou nám ukládá zákon, ale také finanční náklady, které bude kraj ze svého rozpočtu v roce 2018 hradit. Nabídnutá cena za kilometr je lepší než všechny předchozí nabídky v jednacích řízeních bez uveřejnění v oblasti Sever v letošním roce,“ doplnil hejtman Martin Půta.