Vedení společnosti hodlá podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Audit začal poté, co byli v srpnu odvoláni z vedení firmy generální ředitel Petr Šén a finanční ředitel Josef Rechcígl. „Audit nám ukázal neefektivnost jak v provozním hospodaření, tak při nákupech techniky, odhalil její fiktivní opravy nebo zjistil chyby v zadávání veřejných zakázek,“ vysvětlil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Jan Sviták. „Nákupy byly předražené zhruba o 15 procent, což činí bezmála 27 milionů korun,“ doplnil Sviták. 

Informace o hospodaření firmy se u vedení kraje scházely postupně. Finální auditní zpráva je už třetím dokumentem, který krajští radní projednávali. První zpráva ze září letošního roku přinesla tak závažné informace, že představenstvo společnosti navrhlo valné hromadě společnosti, aby se v auditním šetření pokračovalo. Následovala tedy další zpráva a nyní i ta poslední, která informuje o již přijatých a navrhovaných nápravných opatřeních. Audit prováděla společnost NEXIA AP.

Trestní oznámení

Liberecký kraj, jako reakci na zjištěné informace, podal 10. listopadu trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci nákupu pohonných hmot. „Na základě všech předložených materiálů, které nyní máme k dispozici, připravujeme podání dalších trestních oznámení, zejména v souvislosti s hospodářskou soutěží, pletichou a porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ uvedl Jan Sviták a dodal: „Již nyní jsou ve společnosti Silnice LK přijímána nápravná opatření. Zrušil se tendr na nákup nakladačů, mobilních telefonů a tak podobně. Chtěl bych znovu ujistit občany, že i přes tyto všechny kroky je pod novým vedením společnost provozně i finančně stabilizovaná a zimní údržba silnic i další činnosti společnosti nejsou nikterak omezeny,“ uzavřel Sviták.

Podle hejtmana Martina Půty byl kraj dlouhodobě nespokojený s prací vedení společnosti především v provozní oblasti. „Teprve hloubkový nezávislý audit přinesl jasná fakta a odhalil pochybení velkého rozsahu. Na základě toho připravujeme systém kontrol a pravidel pro všechny organizace, ve kterých má kraj majetkový podíl tak, aby se podobná situace v některé z nich nemohla opakovat,“ řekl Půta.

Zatímco z vedení společnosti byli odvoláni generální a finanční ředitel, dozorčí rada, která má kontrolovat hospodaření společnosti, zůstala stejná. Podle jejího předsedy Josefa Horinky dozorčí rada plnila své zákonné povinnosti, ale měla být vůči představenstvu firmy důslednější. „Některé věci jsme podcenili. Neměl jsem být tak důvěřivý. Rozhodovali jsme se na základě podkladů, které jsme měli k dispozici. Já nejsem auditor, právník, ani ekonom, takže jsem vycházel z toho, co nám říkali odborníci,“ vysvětlil už dříve Horinka. Na základě zveřejněných informací pak všichni členové dali k dispozici své funkce a od září do zvolení nové rady vykonávají činnost bez nároku na odměnu.