Středa 1. června
Slunce vychází v 04.52 hod, pohybuje se po 10. stupni Blíženců a zapadá v 20.57 hod. Světlý den trvá 16 hod. 5 min. Měsíc ubývá v zemském znamení Býka a od 01.55 hod. ve vzdušném znamení Blíženců. V 23.01 hod. nastává novoluní. Všechny kosmetické přípravky, které čistí a odstraňují jedovaté látky, působí obzvlášť hluboce. Také účinky půstu jsou nejsilnější. Mohou nastat náhlé změny počasí. Krátce po novoluní nastane zatmění Slunce. Zatmění bude viditelné zejména v severní části Kanady, na Sibiři, Dálném východě, v Japonsku a na Korejském poloostrově. V těchto lokalitách mohou v následujících měsících očekávat projevy zemského a vzdušného živlu. Dnes budete mít v sobě velkou míru sebekázně a dokážete zkoncentrovat všechnu svou energii k dosažení všeho, co chcete. Pravděpodobně se zamyslíte nad svým životem i nad tím, jak jej utváříte. Můžete si také vytvořit plán, jak postupovat při naplňování svých dlouhodobých cílů a tužeb. Práce vyžadující disciplínu a sebekázeň dnes naplní Blížence, Berany, Lvy, Váhy a Vodnáře. Mírně rozladěni z preciznosti ostatních budou Střelci, Panny a Ryby.
Několik dní před i po červnovém novoluní lze očekávat intenzivnější působení přírodních sil, které se může projevit zejména náhlými změnami počasí, bouřkami, silným větrem i zemětřesením.

Čtvrtek 2. června
Slunce vychází v 04.51 hod., pohybuje se po 11. stupni Blíženců a zapadá v 20.58 hod. Světlý den trvá 16 hod. 7 min. Měsíc přibývá ve znamení Blíženců. Ve dnech Blíženců bude vaše komunikace s druhými lidmi subjektivní a osobně podbarvená. Na druhé straně budete chtít ostatním sdělovat důležité věci prostřednictvím citů a pocitů. Vaše komunikace bude mít citovou hloubku. Vaše tělo i mysl se dnes bude nabíjet novou energií. Vztahy s druhými lidmi, zejména příslušníky druhého pohlaví, budou zřejmě vyváženější než jindy. Zvýší se vaše citlivost k ostatním lidem. Budete trpěliví a ochotní vykonávat náročnou práci. Merkur večer vstoupil do znamení Blíženců, ve kterém setrvá až do 16. července. V tomto období budou Blíženci, Váhy a Vodnáři až neuvěřitelně zvídaví. Budou chtít vědět o všem, co se v jejich okolí šustne. Výborně komunikovat dnes budou Blíženci, Berani, Lvi, Váhy a Vodnáři. Přílišná nostalgie může kazit náladu Střelcům, Pannám a Rybám.

Pátek 3. června
Slunce vychází v 04.51 hod., pohybuje se po 12. stupni Blíženců a zapadá v 20.59 hod. Světlý den trvá 16 hod. 8 min. Měsíc přibývá ve vzdušném znamení Blíženců a od 10.35 hod. ve vodním znamení Raka. Ve dnech Raka vám bude vyhovovat samota a soukromí. Rádi uniknete před požadavky vnějšího světa do místa, které považujete za svůj domov. Můžete se také podívat do svého nitra na své postoje, pocity a citové vazby k okolnímu světu. Dobře si uvědomíte své zvyky či důsledky minulosti, které ovlivňují váš současný život. Dnes se může při komunikaci s druhými objevovat zmatek a nepochopení. Z tohoto důvodu dbejte, abyste své myšlenky, názory a postoje vyjadřovali co nejpřesněji. Také si dejte pozor, abyste si příliš neidealizovali některé osoby či situace. Kontakt s vnějším světem dnes neztratí Raci, Býci, Panny, Štíři a Ryby. Drobným nedorozuměním se nevyhnou Kozorozi, Berani a Váhy.

Sobota 4. června
Slunce vychází v 04.50 hod., pohybuje se po 13. stupni Blíženců a zapadá v 21.00 hod. Světlý den trvá 16 hod. 10 min. Měsíc přibývá ve znamení Raka. Měsíc v Raku posiluje smysl pro rodinu, povinnost a citlivost. Líbit se vám bude romantika a něžnosti. Každé pohlazení či vlídné slovo bude přijato s povděkem. Plánujte budoucnost, věnujte se svým zálibám nebo zvelebujte domácnost. Dnes budete příjemně vzrušení a zvídaví. Objevíte něco zcela nového, nebo se seznámíte s novými lidmi. Zajímavé bude, že veškeré zajímavé podněty budou vycházet z vašeho bezprostředního okolí. Možná se vám podaří vyřešit nějaký problém z minulosti. Jupiter odpoledne vstupuje do znamení Býka, ve kterém setrvá až do 11. června 2012. V tomto období se Býci, Panny a Kozorozi stanou labužníky. Budou toužit po luxusním prostředí a vybraných jídlech. Nové myšlenky a nápady starých přátel dnes překvapí Raky, Býky, Panny, Štíry a Ryby. Upjatost a neochota připustit změny se nemusí vyplatit Kozorohům, Beranům a Vahám.

Neděle 5. června
Slunce vychází v 04.49 hod, pohybuje se po 14. stupni Blíženců a zapadá v 21.01 hod. Světlý den trvá 16 hod. 12 min. Měsíc přibývá ve vodním znamení Raka a od 17.02 hod. v ohnivém znamení Lva. Měsíc v Raku se vyznačuje zvýšenou citlivostí a vnímavostí vůči citovému rozpoložení. Podporuje změny nálad. Narůstá potřeba uznání a pozornosti. Měsíc v Raku rovněž umocňuje všechny ženské hodnoty. Jeho negativními projevy může být přelétavost, úzkost a malá přizpůsobivost novým okolnostem. Dopoledne bude příjemné. Hodně času strávíte povídáním s přáteli, známými a sousedy o věcech, jež se týkají všech. I odpoledne budete k lidem kolem vás shovívaví a velkorysí. Budete pozitivně naladěni a nebudete se starat o nepříjemné maličkosti, které život ochuzují. Přesvědčovat druhé se bude dařit Rakům, Býkům, Pannám, Štírům a Rybám. Emoce mohou zkomplikovat život Kozorohům, Beranům a Vahám.

Pondělí 6. června
Slunce vychází v 04.49 hod., pohybuje se po 15. stupni Blíženců a zapadá v 21.02 hod. Světlý den trvá 16 hod. 13 min. Měsíc přibývá ve znamení Lva. Měsíc ve Lvu aktivuje ušlechtilost, štědrost, ctižádostivost a tvořivost. Můžete mít potřebu vzbuzovat pozornost. Více než jindy budete toužit po rozkoši, druhém pohlaví a možná i po moci. Líbit se vám bude zábava, hezké věci a erotika. Měsíc ve Lvu nabádá k velkorysosti, oslnivosti, impozantnosti, pevnosti a rozhodnosti. Lidé jsou silně orientováni navenek a touží realizovat se mimo domov. Dnes budete mít dobré vztahy s přáteli. Bez problémů budete navazovat přátelství i skutečné emocionální vztahy s druhými. Budete dobře chápat potřeby druhých bez toho, abyste ztráceli ze zřetele své vlastní touhy. Z nečekaných míst můžete dostat nové nabídky nebo příležitosti, které vám zlepší život. Nekompromisně za svými požadavky dnes půjdou Lvi, Berani, Blíženci, Váhy a Střelci. Málo naslouchat druhým budou Vodnáři, Býci a Štíři.

Úterý 7. června
Slunce vychází v 04.48 hod., pohybuje se po 16. stupni Blíženců a zapadá v 21.03 hod. Světlý den trvá 16 hod. 15 min. Měsíc přibývá v ohnivém znamení Lva a od 21.32 hod. v zemském znamení Panny. S Měsícem ve Lvu pro vás bude obtížné skrývat své pocity před druhými lidmi. V milostných vztazích budete prožívat mnohem větší emocionální hloubku než obvykle, a budete mít tudíž mnohem intenzivnější zážitky s milovanou osobou. Do určité míry vás vaše vlastní pocity mohou zaměstnávat natolik, že nebudete vnímat potřeby druhých. Dnes budete mít pocit, že musíte řešit praktické záležitosti a udržovat svou mysl v činnosti. Dokážete se soustředit na práci vyžadující pečlivost. Pravděpodobně nebudete muset po sobě věci kontrolovat a hledat chyby, jelikož váš přístup bude metodický a důkladný. Velmi rychle a kriticky dnes budou myslet Lvi, Berani, Blíženci, Váhy a Střelci. Abstraktní myšlenky nebudou zajímat Vodnáře, Býky a Štíry.

Středa 8. června
Slunce vychází v 04.48 hod., pohybuje se po 17. stupni Blíženců a zapadá v 21.03 hod. Světlý den trvá 16 hod. 15 min. Měsíc přibývá ve znamení Panny. Znamení Panny ovlivňuje trávení, slinivku, tenké a tlusté střevo. Snažte se jíst pravidelně, dobře žvýkejte a během dne dostatečně pijte. Ve dnech Panny byste také měli požívat vše, co podporuje tvorbu zdravé střevní flóry, například kysané zelí a jogurty. Dnes budete vše prociťovat daleko intenzivněji než jindy. Zejména odpoledne budete mít silnou potřebu mluvit o svých pocitech. Pokud budete mít s někým nějaký problém, neduste jej v sobě, protože tím by se všechno jenom zhoršilo. K určitému napětí může docházet i ve vztazích. Neměňte své názory pokaždé, když s nimi někdo nebude souhlasit. Problémy v komunikaci snadno překonají Panny, Býci, Raci, Štíři a Kozorozi. City přemohou racionální intelekt u Střelců, Ryb a Blíženců.

Čtvrtek 9. června
Slunce vychází v 04.48 hod., pohybuje se po 18. stupni Blíženců a zapadá v 21.04 hod. Světlý den trvá 16 hod. 16 min. Měsíc přibývá v zemském znamení Panny. S Měsícem v Panně můžete mít sklon odsunout stranou své emoce ve prospěch nutných povinností. Více než jindy můžete svou energii věnovat domácím pracím, osobní hygieně, úklidu nebo urovnání osobních vztahů. Můžete si také zahrát na mučedníka. Budete předstírat, že vše je v pořádku a přitom nenápadně dávat najevo, že v pořádku to není. Dnes si budete dělat mnohem méně starostí s negativními stránkami života a dokážete více ocenit to pozitivní. Dávejte si ale pozor, abyste se ke svým skutečným problémům nestavěli tak, jako kdyby vůbec neexistovaly. Odpoledne vstupuje Venuše do znamení Blíženců, ve kterém setrvá až do 4. července. V tomto období budou Blíženci, Váhy a Vodnáři trávit hodně času různými zálibami a společenskými aktivitami. Pomoc druhým poskytne pocit naplnění Pannám, Býkům, Rakům, Štírům a Kozorohům. S touhou pouštět se do hazardních her se mohou potýkat Střelci, Ryby a Blíženci.

Pátek 10. června
Slunce vychází v 04.47 hod., pohybuje se po 19. stupni Blíženců a zapadá v 21.05 hod. Světlý den trvá 16 hod. 18 min. Měsíc přibývá ve znamení Panny a od 00.30 hod. ve vzdušném znamení Vah. Měsíc ve Vahách bude podporovat smysl pro krásu a spravedlnost. Současně může přinášet nerozhodnost a přecitlivělost na názory druhých. Přeje i vysvětlování činů minulých. Dařit se bude věcem, které mají mít rychlý spád, ale i záležitostem milostným a manželským. Dnes budete velmi romantičtí a to může být důvodem nerealistického jednání s milovanými osobami. Může se vám stát, že svého partnera budete vidět jako zhmotnění svého nedosažitelného romantického ideálu. Vztahy však musí fungovat v reálném světě a vy s realitou dnes nechcete mít nic společného. Zvýšenou vnímavost k okolnímu dění dnes budou mít Váhy, Blíženci, Lvi, Střelci a Vodnáři. Denní snění může komplikovat život Beranům, Rakům a Kozorohům.

Sobota 11. června
Slunce vychází v 04.47 hod. pohybuje se po 20. stupni Blíženců a zapadá v 21.06 hod. Světlý den trvá 16 hod. 19 min. Měsíc přibývá ve vzdušném znamení Vah. Měsíc ve Vahách ovlivňuje ledviny. Jedním z důležitých úkolů ledvin je filtrování krve. Analogicky ledviny zastupují schopnost člověka filtrovat zážitky a události tak, aby byl jeho duševní život harmonický. Ledvinová slabost či poruchy se nejprve projevují sníženou výkonností, špatným spánkem, bolestmi kloubů a hučením v uších. Dnes budete velmi dobře komunikovat se svým okolím. Budete myslet daleko citlivěji než jindy, a přesto si udržíte logiku. Plně se můžete věnovat různým společenským záležitostem. Budete mít šanci seznámit se s novými lidmi a navázat nová přátelství. Zlepší se vaše vztahy s osobami druhého pohlaví. K pocitům spokojenosti pomůže i zvýšená vitalita. Úskalí dne snadno překonají Váhy, Blíženci, Lvi, Střelci a Vodnáři. Ze svých pozic snadno budou ustupovat Berani, Raci a Kozorozi.

Neděle 12. června
Slunce vychází v 04.47 hod., pohybuje se po 21. stupni Blíženců a zapadá v 21.06 hod. Světlý den trvá 16 hod. 19 min. Měsíc přibývá ve znamení Vah a od 02.33 hod. ve vodním znamení Štíra. S Měsícem ve Štíru budou vaše emocionální zážitky mnohem intenzivnější než jindy. Mohou vás například přitahovat silné osobnosti. Prostřednictvím citových prožitků s těmito lidmi můžete zažívat různé nálady a pocity, které se v podstatě odlišují od vašeho běžného stavu. Můžete také zatoužit po něčem, co patří někomu jinému, nebo můžete chtít ovládat něco, co patří kromě vás ještě někomu jinému. Dnes budete chtít prožívat hluboké city a v žádném případě se nespokojíte s povrchními zážitky. Se svými milovanými se budete snažit vypátrat příčiny vašich dřívějších neshod. Na povrch se mohou dostat do nevědomí zasunuté pocity, které lze zpracovat. Také můžete zatoužit po změnách v osobním a domácím životě. Nepůjde o nějaké zásadní změny, ale spíše budete schopni něco uklidit či opravit. Láska k záhadám se dnes může objevit u Štírů, Raků, Panen, Kozorohů a Ryb. Až příliš budou citové konflikty prožívat Býci, Lvi a Vodnáři.

Pondělí 13. června
Slunce vychází v 04.47 hod., pohybuje se po 22. stupni Blíženců a zapadá v 21.07 hod. Světlý den trvá 16 hod. 20 min. Měsíc přibývá ve vodním znamení Štíra. Znamení Štíra ovládá sexualitu a plození. Na pohlavní zdraví žen i mužů má velký vliv zinek. Bohatým zdrojem tohoto minerálu, který zajišťuje správnou funkci reprodukčního procesu a posiluje odolnost organizmu, jsou pšeničné otruby, obilné kličky, dýňová a sezamová semena, hovězí maso, játra a houby. Dnes budete hodně hovořit s lidmi. Bude vhodná příležitost sdělit jim své názory. Vzhledem k tomu, že budete mít sklon více mluvit než naslouchat, tak se snažte své posluchače příliš neunavit. S přehledem můžete také plánovat svou budoucnost. Správně chápete své potřeby, proto si dokážete inteligentně naplánovat věci tak, abyste získali to, co chcete. Nadbytek energie dnes budou mít Štíři, Raci, Panny, Kozorozi a Ryby. O své vlastní neomylnosti budou přesvědčeni Býci, Lvi a Vodnáři.

Úterý 14. června
Slunce vychází v 04.46 hod., pohybuje se po 23. stupni Blíženců a zapadá v 21.07 hod. Světlý den trvá 16 hod. 21 min. Měsíc přibývá ve znamení Štíra a od 04.38 hod. v ohnivém znamení Střelce. S Měsícem ve Střelci můžete mít potřebu uniknout před všedním životem a někam odejít. Odejít lze různými způsoby. Například to můžete udělat prostřednictvím své mysli stejně jako fyzicky. Cestování vám může prospět, pokud se příliš nevzdálíte od své běžné rutiny. Můžete také získat nové přátele z odlišného prostředí, než je vaše. Dopoledne budete toužit po nějakém emocionálním vzrušení a po něčem, co by vás odpoutalo od každodenní rutiny. Můžete mít sklon navazovat známosti s lidmi, kteří se značně budou lišit od těch, s nimiž se většinou setkáváte. Možná, že večer strávíte v nezvyklém prostředí s nezvyklými lidmi. Odpoledne budete cítit silné emocionální spojení s druhými. Dařit se bude vztahům s vašimi drahými. Dejte si však pozor na výstřednosti a zvýšený sklon k utrácení. Citliví k náladám druhých dnes budou zejména Střelci, Berani, Lvi, Váhy a Vodnáři. Neobratnost v mezilidských vztazích se může objevit u Blíženců, Panen a Ryb.

Středa 15. června
Slunce vychází v 04.46 hod., pohybuje se po 24. stupni Blíženců a zapadá v 21.08 hod. Světlý den trvá 16 hod. 22 min. Měsíc přibývá ve znamení Střelce a v 22.14 hod. nastává úplněk. Krátce před úplňkem nastane úplné zatmění Měsíce, které v případě příznivého počasí bude možné spatřit i z našeho území. Úplněk může u citlivých osob vyvolávat nervozitu a neklid, který bude zdrojem konfliktů v mezilidských vztazích, dopravních nehod a potíží v průmyslové výrobě. Na domácí politické scéně bude v několika málo měsících po úplňku vrcholit snaha opozice svrhnout vládu. Úplněk ve Střelci vyvolá u Beranů, Lvů, Vah a Vodnářů touhu po tělesném i duševním rozvoji. Někomu udělá dobře posilovna, druhému zase hlubokomyslné debaty. Pohled na úplněk může vyvolat silné vášně. Střelci, Blíženci, Panny a Ryby mohou mít na ostatní příliš veliké nároky. V mnoha případech zažijí zklamání, protože jejich naděje nebudou uspokojeny. Měli by se smířit s tím, že nikdo není dokonalý. Býci, Raci, Štíři a Kozorozi by se dnes měli projevovat aktivně, jinak je může ovládnout nuda a jednotvárnost. A nuda je matkou zahálky.

Čtvrtek 16. června
Slunce vychází v 04.46 hod., pohybuje se po 25. stupni Blíženců a zapadá v 21.08 hod. Světlý den trvá 16 hod. 22 min. Měsíc ubývá v ohnivém znamení Střelce a od 07.59 hod. v zemském znamení Kozoroha. Ve dnech Kozoroha je prospěšné prohřát celé tělo teplou koupelí nebo saunou. Teplo uvítají všechny velké klouby, ale zejména kolena. Při kloubních potížích vám pomůže konzumace želatiny v různých podobách. Obsahuje totiž mnoho nezbytných stavebních látek. Merkur večer vstupuje do znamení Raka, ve kterém setrvá až do 2. července. V tomto období bude myšlení Raků, Štírů a Ryb ovlivňováno emocionálními podněty. Dopoledne budete citliví k náladám druhých. Velmi dobře se budete cítit mezi přáteli. Odpoledne můžete jednat velmi impulzivně. Velmi rychle se vám může měnit nálada. Nebudete mít trpělivost s běžnou rutinou a budete chtít dělat něco zcela odlišného než jindy. Nebezpečí impulzivnosti spočívá v tom, že uděláte něco, čeho budete za chvíli litovat. Silná potřeba svobody se dnes projeví u Kozorohů, Býků, Panen, Štírů a Ryb. Drobná nedorozumění budou muset překonávat Raci, Berani a Váhy.

Pátek 17. června
Slunce vychází v 04.46 hod., pohybuje se po 26. stupni Blíženců a zapadá v 21.09 hod. Světlý den trvá 16 hod. 23 min. Měsíc ubývá ve znamení Kozoroha. S Měsícem v Kozorohu se do popředí dostanou pracovní a obchodní záležitosti. Můžete také pomoci své kariéře, jelikož budete projevovat více citlivosti a empatie k lidem, s nimiž spolupracujete. Možná budete chtít pomoci někomu, koho znáte z práce, a z vašeho vztahu vznikne více než profesionální styk. Dnes při kontaktu s druhými lidmi budete mnohem lépe vnímat, co se jim honí hlavou. Pokud si své dojmy dobře srovnáte, budete žasnout nad tím, jak dobře budete vidět do druhých. Na druhé straně se nevěnujte práci, která vyžaduje jasnost a preciznost. Budete chtít, aby svět kolem vás byl krásnější, než je. Z tohoto důvodu vás bude přitahovat vše, co vám umožní uniknout od každodenní reality. Nesmírně vnímaví a citliví dnes budou Kozorozi, Býci, Panny, Štíři a Ryby. Ostré výměny názorů mohou očekávat Raci, Berani a Váhy.

Sobota 18. června
Slunce vychází v 04.46 hod., pohybuje se po 27. stupni Blíženců a zapadá v 21.09 hod. Světlý den trvá 16 hod. 23 minut. Měsíc ubývá v zemském znamení Kozoroha a od 13.48 hod. ve vzdušném znamení Vodnáře. Měsíc v Kozorohu je příhodný k tomu, aby rodina byla pospolu. Vzájemná pomoc a podpora upevňuje vztahy. Blízkost milovaných osob ve vás bude vyvolávat příjemné pocity. Dnes budete chápat, že vaši milovaní jsou také jenom lidé se svými přednostmi a nedostatky. Můžete si s nimi promluvit o všech problémech, které se již objevily, protože budete mít silný smysl pro realitu a dokážete být objektivní. Nenecháte se unést bláhovými ideály. Spokojenost nad prožitým dnem pocítí Kozorozi, Býci, Panny, Štíři a Ryby. Touha po dokonalosti a pořádku může přinést problémy do citových záležitostí Raků, Beranů a Vah.

Neděle 19. června
Slunce vychází v 04.46 hod., pohybuje se po 28. stupni Blíženců a zapadá v 21.09 hod. Světlý den trvá 16 hod. 23 minut. Měsíc ubývá ve znamení Vodnáře. S Měsícem ve Vodnáři pro vás bude nesmírně důležitý emocionální kontakt s přáteli. Můžete jim sdělovat i velmi osobní věci. Zároveň jim můžete poskytovat více podpory. Je to také vhodný čas k zamyšlení nad svými životními cíli, které by měly vycházet z reálného vyhodnocení současné situace. Dnes se snadno můžete dostat do intelektuálního konfliktu s někým, kdo nepřijme váš názor. Situace může nastat i opačně, že vy nebudete akceptovat názor někoho druhého. Jakékoli vyhrocování takovéto situace nebude šťastné. Zajímavá setkání mohou očekávat Vodnáři, Berani, Blíženci, Váhy a Střelci. Riskantní podniky mohou zkomplikovat život Lvům, Býkům a Štírům.

Pondělí 20. června
Slunce vychází v 04.47 hod., pohybuje se po 29. stupni Blíženců a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 23 minut. Měsíc ubývá ve znamení Vodnáře a od 22.45 hod. ve vodním znamení Ryb. Ve dnech Vodnáře se u vás mohou objevit záblesky intuitivního poznání. Více než jindy budete toužit po osobní svobodě. Rádi budete věci měnit, a proto se můžete bouřit proti všem zaběhlým stereotypům. Dnes se budete cítit velmi dobře. I když nemusíte mít velkou chuť pouštět se do práce, vaše vitalita bude dobrá. Velmi dobře budete vycházet s osobami opačného pohlaví. Mimořádná harmonie může zavládnout i ve vašem manželství. Snadno budete komunikovat a okolí bude oceňovat vaši vnitřní harmonii a smysl pro spolupráci. Den plný krásných zážitků čeká na Vodnáře, Berany, Blížence, Váhy a Střelce. Promarněných příležitostí mohou později litovat Lvi, Býci a Štíři.

Úterý 21. června
Slunce vychází v 04.47 hod., pohybuje se po 30. stupni Blíženců a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 23 min. V 19.16 hod. Slunce opouští vzdušné znamení Blíženců a vstupuje do vodního znamení Raka. Posílí vitalitu a smysl pro rodinu i domov u Raků, Štírů a Ryb. Se zvýšenými výdaji se mohou potýkat Berani, Váhy a Kozorozi. Měsíc ubývá ve vodním znamení Ryb. Ryby ovlivňují chodidla, chůzi a lymfatický systém. Omezte konzumaci kofeinu, nikotinu a alkoholu, protože ve dnech Ryb účinkují mnohem silněji. Pořádně se vypoťte při sportu nebo v sauně. Po koupeli nohou si promasírujte chodidla včetně kotníků a vetřete si do nich třezalkový olej. V noci vstupuje Mars do znamení Blíženců, ve kterém setrvá až do 3. srpna. V tomto období se budou Blíženci, Váhy a Vodnáři rádi pouštět do různých debat a intelektuálních polemik. Dnes budete s velkým pochopením naslouchat druhým. Rozhovory se ženami vám přinesou hodně pozitivních informací. Pohodový den prožijí Ryby, Býci, Raci, Štíři a Kozorozi. Opatrnost při vynakládání sil i peněz se dnes vyplatí Blížencům, Pannám a Střelcům.

Středa 22. června
Slunce vychází v 04.47 hod., pohybuje se po 1. stupni Raka a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 23 min. Měsíc ubývá ve znamení Ryb. Měsíc v Rybách zvyšuje představivost, pohostinnost i potřebu klidu. Více se hodí k dokončení rozdělané práce než pro zahájení něčeho nového. Od možné skleslosti vám pomůže romantika a něžnosti. Každé pohlazení, které dáte i obdržíte, potěší dvojnásob. Dnes budete mít tak málo fyzické energie, že se vám nebude chtít ráno vstávat z postele. Objevit se mohou i různé alergie, pokud k nim máte sklony. Můžete si klást otázku, zda se svým životem nakládáte tak, jak byste měli. Pravděpodobně se vás zmocní pocit, že neděláte to, co je správné a budete mít chuť to vzdát. I jiní lidé se vás mohou snažit přesvědčit, že nejste na správné cestě. Zhodnocení svého života byste měli provést podle svých měřítek. Vzrušující den prožijí především Ryby, Býci, Raci, Štíři a Kozorozi. Bez příčiny se mohou hádat a riskantně jednat hlavně Blíženci, Panny a Střelci.

Čtvrtek 23. června
Slunce vychází v 04.47 hod., pohybuje se po 2. stupni Raka a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 23 min. Měsíc ubývá ve vodním znamení Ryb a od 10.23 hod. v ohnivém znamení Berana. Měsíc v Beranu přináší odvahu a sílu k novým začátkům. Budete jednat instinktivněji a spontánněji. Zvýšená činorodost a snaha po okamžitých výsledcích může v některých případech vést k napětí a hádkám. Dnes můžete pociťovat nějaké skryté napětí, které vás může nutit jednat nepochopitelně. Budete muset překonávat náladovost. Může vám dělat potíže vycházet s druhými, zejména s opačným pohlavím. Nemusíte mít dostatek trpělivosti. Velké pochopení pro osobní potřeby ostatních dnes projeví Berani, Blíženci, Lvi, Střelci a Vodnáři. Zvýšenou pozornost svému zdraví by měli věnovat Kozorozi, Váhy a Raci.

Pátek 24. června
Slunce vychází v 04.48 hod., pohybuje se po 3. stupni Raka a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 22 min. Měsíc ubývá ve znamení Berana. S Měsícem v Beranu můžete úspěšně pečovat o své oči. Dlouhý čas strávený u počítače, televizoru, probdělá noc, to vše může vést k únavě a podráždění očí. K regeneraci využijte vitamin A, který je obsažen v játrech, ledvinkách, tučných sýrech, špenátu, mrkvi a tvarohu. Dopoledne můžete zažívat silné pocity osamělosti a opuštěnosti. Bude se vám zdát, že neexistuje nikdo, s kým byste si mohli promluvit. Neberte vážně své pocity a nedělejte žádná rozhodnutí na základě toho, jak se cítíte. Odpoledne se nebude dařit komunikaci. Vaše city budou silné a vaše názory natolik subjektivní, že nikdo nepochopí, co budete říkat. Dobrou náladu po celý den budou mít Berani, Blíženci, Lvi, Střelci a Vodnáři. Vše se dnes nemusí vydařit Vahám, Rakům a Kozorohům.

Sobota 25. června
Slunce vychází v 04.48 hod., pohybuje se po 4. stupni Raka a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 22 min. Měsíc ubývá ve znamení Berana a od 22.52 hod. v zemském znamení Býka. Ve dnech Berana můžete toužit po dobrodružství. Snadno přijmete jakoukoli výzvu. Je čas zúročit své zkušenosti a dát svým představám reálnou podobu. I láska dnes bude přímější a bezprostřednější než jindy. Dnešní den je vhodný pro všechny akce, které vám přinesou nové podněty. Hodně se také budete zabývat svými pocity. Bohatá představivost, obrazotvornost a vnímavost obohatí váš duchovní rozhled. Budete spokojeni sami se sebou i s okolním světem. Rádi budete ve společnosti svých přátel a s radostí budete vychutnávat dobré jídlo a pití. Mimořádně dobře se budete cítit v útulném prostředí. Pozorní a vnímaví ke svým partnerům budou především Berani, Blíženci, Lvi, Střelci a Vodnáři. O dosažení pohodlí a dobrého materiálního zabezpečení budou usilovat Váhy, Raci a Kozorozi.

Neděle 26. června
Slunce vychází v 04.48 hod., pohybuje se po 5. stupni Raka a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 22 min. Měsíc ubývá v ohnivém znamení Býka. Energie Býka přináší citovou stabilitu, zdvořilost, laskavost, potřebu klidu a jistoty. V náročných situacích může vyvolat umíněnost a touhu po majetku. Je vhodná doba pro nové známosti, kontakty s umělci, nákup šatů a uměleckých předmětů. Dopoledne se vám bude dařit. Snadno budete spolupracovat s druhými. Velmi dobře vám bude mezi přáteli. Můžete se také zamyslet nad svým životem a přehodnotit své cíle a ideály. Odpoledne nemusí probíhat jako obvykle. Můžete čekat nečekané. Pokazí se auto, s někým se pohádáte nebo nečekaně rozejdete. Nebudete mít trpělivost s druhými. Nebudou vám vyhovovat zažité rituály. Budete toužit po novém jiném. Dělejte věci svobodně. Nové síly snadno načerpají Býci, Raci, Panny, Kozorozi a Ryby. Pocity rozladěnosti budou muset překonávat Štíři, Lvi a Vodnáři.

Pondělí 27. června
Slunce vychází v 04.49 hod., pohybuje se po 6. stupni Raka a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 21 min. Měsíc ubývá ve znamení Býka. Když Měsíc prochází znamením Býka, je čas pečovat o svou pleť. Plátky okurky přiložené na 15 minut na vyčištěnou pleť omlazují, osvěžují a vypínají. Každodenní rutina ve vás dnes bude vyvolávat neklid a netrpělivost. Budete toužit po nových zážitcích a činnostech. Díky tomu budete poměrně nepředvídatelní až nespolehliví. Na spoustu věcí se budete dívat z jiného hlediska. V touze po nových zážitcích si můžete hledat nové přátele. Více si budete cenit své nezávislosti než kázně a pořádku. Vymanit se z rutiny se dnes podaří především Býkům, Rakům, Pannám, Kozorohům a Rybám. Promarněných šancí mohou litovat Štíři, Lvi a Vodnáři.

Úterý 28. června
Slunce vychází v 04.49 hod., pohybuje se po 7. stupni Raka a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 21 min. Měsíc ubývá v zemském znamení Býka a od 09.55 hod. ve vzdušném znamení Blíženců. Měsíc v Blížencích může vyvolávat roztěkanost, nestálé emoce, neklid a sklon dělat mnoho věcí najednou. Můžete vyřídit korespondenci, telefonáty i maily, které odkládáte. Líbit se vám budou cesty, komunikace i posezení s přáteli. Dnes může dojít ke krizím ve vztazích, které vás přinutí jednat s druhou osobou velmi otevřeně, aby se problém mohl vyřešit. Můžete také udělat nějaké zásadní rozhodnutí, na které vám dosud nestačily síly. Pouze se ujistěte, že případné změny pro vás budou užitečné. V činnosti moderní techniky může dojít k náhlým kolapsům. Vyhýbejte se podezřelým a nebezpečným místům. Úskalí dne snadno překonají Blíženci, Berani, Lvi, Váhy a Vodnáři. Na drobná překvapení by se měli připravit Střelci, Panny a Ryby.

Středa 29. června
Slunce vychází v 04.50 hod., pohybuje se po 8. stupni Raka a zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 20 min. Měsíc ubývá ve znamení Blíženců. Měsíc v Blížencích podporuje přátelskost, čilost, zvídavost, komunikativnost, přizpůsobivost a nápaditost. Velké množství zájmů a nepřeberný počet nápadů vede často k přelétavosti, roztěkanosti a neklidu. Je vhodný k nezávazným schůzkám, výměnám názorů a vyjednávání. Dnes budete vnímat život realističtěji a střízlivěji než jindy. Budete mít pocit, že sami zvládnete jakékoli potíže. Silně vás bude přitahovat minulost. Budete jednat konzervativně a nebudete mít chuť experimentovat. Spíše se budete držet již dříve vyzkoušených postupů. Úspěšný den prožijí Blíženci, Berani, Lvi, Váhy a Vodnáři. Emocionální napětí budou muset překonávat Střelci, Panny a Ryby.

Čtvrtek 30. června
Slunce vychází v 04.51 hod., pohybuje se po 9. stupni Raka zapadá v 21.10 hod. Světlý den trvá 16 hod. 19 min. Měsíc ubývá ve vzdušném znamení Blíženců a od 18.12 hod. ve vodním znamení Raka. Ve dnech Blíženců bude vaše komunikace s druhými lidmi subjektivní a osobně podbarvená. Na druhé straně budete chtít ostatním sdělovat důležité věci prostřednictvím citů a pocitů. Vaše komunikace bude mít citovou hloubku. Určité nebezpečí spočívá v tom, že vaše myšlení může být přehnaně ovlivněno zážitky z minulosti. Dobrá nálada vás bude provázet celý den. Pocit vnitřní síly vám dodá pohyblivost, aktivitu a chuť do nových začátků. Budete mít více odvahy a sebedůvěry než jindy. Svou energii budete využívat k naplnění svých ideálů. Budete mít také možnost vylepšit vztahy s osobami opačného pohlaví. Touha po harmonii bude příznivě ovlivňovat průběh celého dne. Možná také dostanete chuť pracovat nebo sportovat. Svou ušlechtilost se budou snažit prokazovat Blíženci, Berani, Lvi, Váhy a Vodnáři. Svou netrpělivost budou muset krotit Střelci, Panny a Ryby.