Jako poklad pro další generace se archiválie budou vracet v pondělí v 15.30 hodin na stejné místo. K nim do tuby přibudou nové dokumenty, takové, které vypovídají o životě v regionu v současnosti.

„Lidé si budou moci prohlédnout jak staré, tak i nové dokumenty, což budou písemnosti za naši farnost, za obec a speciální požehnání od litoměřického biskupa Jana Baxanta, které se nám podařilo získat. K nim přiložíme jeden výtisk Libereckého deníku, našeho mediálního partnera, díky němuž se nám daří získávat peníze na drobné opravy kostela,“ řekl správce farnosti Michal Olekšák.

Báň sundávali stavbaři z věže kostela kvůli tomu, že začali druhou etapu rekonstrukce. Báň dostává nový nátěr, stejně jako celá střecha. Nejstarší z měděných krejcarů unikátního nálezu pochází z roku 1760. Nejstarší písemné dokumenty jsou datovány rokem 1744.