Před několika lety totiž archiv obdržel cenný dar. Dva svitky negativů ze srpnových událostí. Dárce Zdeněk Jůzl je získal od svého otce, který sloužil základní službu v libereckých kasárnách a filmy našel rok po srpnové invazi v příkopu u silnice. „Jestli je tam někdo ze strachu odhodil, schoval nebo jen ztratil, se nejspíš nedozvíme. Pro archiv jsou však cenným příspěvkem k historii města, protože nabízí další pohled na tyto smutné události,“ říká kurátorka výstavy Jana Pažoutová. Snímky se na veřejnosti objeví poprvé.

HOSPODY A ČTVRTI

Další část výstavy se zaměřila na některé kdysi oblíbené liberecké hospody. „Například U města Žitavy, U města Norimberku, Střelnice, U Vávrů nebo Městský lesík,“ přibližuje kurátorka. Některé z nich jsou dnes zcela k nepoznání, životní cyklus jiných uzavírají snímky z demoličních spisů stavebního úřadu.

Třetí část expozice se věnuje záběrům z městských čtvrtí. Představí třeba fotografie z Doubí, Františkova, Hanychova, Ruprechtic, Rudolfova, Růžodolu, Vratislavic či Machnína.

Výstava navazuje na nebývalý zájem, s nímž se snímky zmizelého města setkaly loni. Archiv bude ve středu mimořádně otevřen od 8 do 19 hodin. Komentované prohlídky se konají v 10 a v 17 hodin. Vstupné se neplatí.