Nové zahradní město v Kunraticích představila v územní studii společnost Qarta architektura. Mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou vyroste 645 nových bytů a více než 1300 metrů čtverečních komerčních prostor. Výstavba, která se připravuje už několik let, má v současnosti jeden háček.

Její realizace závisí na výměně pozemků mezi Libercem a společností Syner. Záměr o směně už jednou odmítli liberečtí zastupitelé, protože se jim nezdály odhadní ceny pozemků. „Na základě připomínek zastupitelů vznikla pracovní skupina, jež měla za cíl posoudit odhadní ceny, které jsou potřeba pro uskutečnění směny pozemků. Domluvili jsme se, že necháme zpracovat ještě jeden posudek od znaleckého ústavu. Ten pak půjde společně s územní studií jako podklad do zastupitelstva, aby nebyly dohady o tom, co tam může vzniknout,“ řekl ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Územní studii nad rámec svých povinností projednala Rada města a předložila ji k nahlédnutí i zastupitelům. „Nebyla to naše povinnost, ale přesto jsme ji zařadili na jednání zastupitelů, aby se k ní mohli vyjádřit,“ sdělil primátor Jaroslav Zámečník.

Studie byla také projednána veřejně, kdy mohl kdokoli vznést připomínku k plánům zástavby. Ozvala se pouze Krajská hygienická stanice, která upozornila, že silnice u plánované zástavby je „na hranici hlukových limitů, a proto je nutné dopracovat opatření proti hluku“.

Podle náměstka pro technickou správu města Jiřího Šolce je dobré, že se o územní studii mluví. „Všichni její předložení kvitují. Osobně si myslím, že kolem směny bude ještě veselo,“ zmínil Šolc. Podobně město postupovalo i při představování plánů na zástavbu v dolním centru. Územní studie tehdy představila, jak by mělo vypadat Liberecké inovační centrum na Perštýně.

Bude to příjemný kout

Nová obytná čtvrť má vyrůst u výpadovky na Jablonec v místech, kde se v 90. letech počítalo s výstavbou Diagnosticko-terapeutického centra liberecké nemocnice. Ačkoli jeho stavba začala, na konci století se od záměru opustilo.

„Studie chápe toto území velmi dobře. Umísťuje tam v různé modulaci bytové domy. V centrální části jsou vyšší a dále klesají. Jsou tam umístěny také prvky občanské vybavenosti jako mateřská školka nebo dopravní infrastruktura. Plánuje se tam spousta zeleně a protihlukový val,“ vysvětlil Šolc. Uvedl, že územní studii projednala i Kancelář městského architekta. „Až to jednou vznikne, bude to příjemný kout Liberce,“ dodal Šolc.